Product Management

Met de Sofon software kunt u uw product management slim inrichten. U bent dan in staat om innovaties snel op de markt te brengen en maximaal te profiteren van uw voorsprong op de concurrentie.

Product Management

Met de Sofon software kunt u uw product management slim inrichten. U bent dan in staat om innovaties snel op de markt te brengen en maximaal te profiteren van uw voorsprong op de concurrentie. U kunt met uw producten direct op nieuwe behoeften reageren. U vertaalt klantwensen foutloos naar productie en u brengt flow in uw productieproces.

Kern van de Sofon oplossing is dat u kennismodellen bouwt op basis van ‘redeneringen’. Dit zijn kleine bouwstenen van kennis. Een bouwsteen is bijvoorbeeld een productoptie, maar kan ook een prijsvariabele zijn of een stukje tekst in productdocumentatie.

Elke redenering bestaat uit een beschrijving, het effect ervan op het totaal (product, prijs of tekst) en de wettelijke regelgeving (waar/wanneer is dit toegestaan).

Als u deze bouwstenen heeft vastgelegd, kunt u er snel, maatgericht en betrouwbaar elk product, elke prijs en elke productdocumentatie mee samenstellen. Door te putten uit die kennismodellen, dekt u slim ontelbare varianten af en voorkomt u tijdrovende, foutgevoelige ad hoc processen.

Met Sofon maakt u binnen het product management de volgende processen slim:

 

Configuration management

Uw situatie

Als klantordergestuurd bedrijf ervaart u dat u met maatgerichte oplossingen steeds sneller moet kunnen reageren op geïndividualiseerde behoeften. De flexibiliteit aan de voorkant vertalen naar uw productie is dé uitdaging. Maar juist in die koppeling wortelen uw grijze haren.
Elke klantspecifieke, nieuwe optie betekent een complete configuratie die moet worden uitgewerkt in alle productuitvoeringen. Ondoenlijk veel werk en enorm foutgevoelig. Eén regel verouderde informatie in een configuratie en de kostenmeter in de productie loopt sterk op. Dure herstelwerkzaamheden, te late levering, producten die ‘onderweg’ misschien niet eens maakbaar zijn of na levering aan de klant niet blijken te kloppen. Retouren, schadeclaims, orders die worden gecanceld, klanten die weglopen, een slechte pers. Problemen kunnen extreme vormen aannemen. Het is een permanent risico, een dagelijkse druk. 
Misschien zoekt u de oplossing in het beperken van de hoeveelheid varianten. Maar daarmee laat u kansen en opbrengsten liggen. U kunt ze immers wel maken, alleen niet leveren. En intussen ziet u kleinschalig opererende concurrenten de krenten uit de pap halen met klantspecifieke, vernieuwende oplossingen. Dat voelt toch niet goed naar de toekomst toe. 

Of werkt u, als engineer-to-orderbedrijf, geen configuraties van tevoren uit? Bouwt u alles eenmalig klantspecifiek en zijn de engineers de kurk waarop u drijft? Hoe zit het dan met productieflow en tijdsinvestering? Kunt u qua kosten blijven concurreren? Blijft uw prijskwaliteitverhouding op orde? En kunt u de steeds sneller evoluerende behoeften in de markt bijhouden? Of bezorgt u dat toenemende hoofdbrekens?

Oplossing: slim inrichten van uw configuratiemanagement

Het slim inrichten van configuratiemanagement is dan dé oplossing. Sofon kan u daarmee helpen op basis van softwaremodules die aansluiten op uw CRM- en ERP-systeem. Essentie is dat u per variant geen complete configuratie vastlegt, maar de bouwstenen (de redeneringen, de logica) daarvan.
Elke bouwsteen is een stuk kennis van uw engineers. Hierin beschrijft u:

 • hoe u de nieuwe optie moet bouwen.
 • welk effect de nieuwe optie heeft op uw product/dienst (samenhang).
 • welke (wettelijke) regelgeving op de nieuwe optie van toepassing is.


Stel u biedt een auto aan met als optie het aantal deuren: 3 of 5. Op de stuklijsten van de auto met 3 deuren verschijnen neerklapbare voorstoelen. Bij de uitvoering met 5 deuren hebben de voorstoelen een vaste rugleuning. De juiste artikelen voor de voorstoelen hangen dus af van de optie ‘aantal deuren’. U hoeft geen aparte stuklijsten te maken voor een 3-deurs- en een 5-deursauto. Dit geldt dus ook voor andere onderdelen die verschillen afhankelijk van de gekozen opties. En dat ook nog voor de linker- en de rechterstoel.

Op basis van deze vastgelegde kennis vertaalt de Sofon-software elke order automatisch in de benodigde materialen en instructies voor de productie. U kunt zo elk klantspecifiek product snel, correct en betrouwbaar samenstellen. Geen tijdrovende configuratie meer per variant, geen oneindige controleslagen.
Met één redenering dekt u immers ontelbare varianten af. U hoeft alleen een aantal redeneringen te onderhouden en te testen. Als die kloppen, klopt alles daarna ook.
En het gaat niet om bedrijfsvreemde kennis. Met onze software legt u de kennis van uw engineers vast die zij sowieso bezitten om uw producten/diensten te kunnen maken. Ze  weten ook wat de essentiële controlepunten zijn. We helpen u eenvoudigweg slim gebruik te maken van uw eigen expertise.

Uw voordelen

 • De productie krijgt clean orders: producten/diensten zijn vooraf gecontroleerd. Ze zijn maakbaar, toegestaan en leverbaar en kunnen het productieproces niet verstoren.
 • Er ontstaat rust in de productie. Dat maakt automatische aansturing van de productie, flow en standaardisering mogelijk.
 • De kans op herstelwerkzaamheden, het overschrijden van levertijden, retouren, schadeclaims, gecancelde orders, boze klanten en ongunstige beeldvorming van uw bedrijf wordt sterk gereduceerd. Dat scheelt enorm veel kosten en zorgt ervoor dat u niet onnodig opbrengsten mist.
 • U bent in staat om met een gestandaardiseerd productieproces toch klantspecifieke producten/diensten te leveren.
 • Met een gecontroleerde, klantordergestuurde productie vergroot u de flexibiliteit van uw bedrijf.
Variants management

Uw situatie

Klanten en prospects willen steeds nieuwe opties. Behoeften individualiseren en de noodzaak om snel te reageren met maatgerichte oplossingen wordt alleen maar groter. Natuurlijk wilt u meebewegen, vooroplopen. Maar het uitwerken en onderhouden van de configuraties van alle varianten is onmetelijk veel werk. Elke nieuwe optie leidt tot een variant die u in alle uitvoeringen van uw producten/diensten moet herschrijven. Ontelbare configuraties die u doorlopend correct en up-to-date moet houden. Ondoenlijk!
Een frustrerende spagaat eigenlijk. Aan de ene kant de druk van de markt, aan de andere kant de remmende werking van het stroperige proces van variantenbeheer. U zíet het, u wílt het, u kúnt het, maar intern krijgt u het niet (zomaar) geregeld.
Uw bedrijf houdt de variëteit in het productenpakket daardoor noodgedwongen beperkt. U levert niet wat u, ‘technisch’ gezien, wel zou kúnnen leveren. Daardoor mist u kansen en laat u opbrengst liggen. Intussen ziet u kleinschalig opererende concurrenten de krenten uit de pap halen, met klantspecifieke, vernieuwende oplossingen. Hoe lang gaat dat nog goed?  

Oplossing: slim inrichten van uw variant management

Wat u in wezen zoekt, is het slim inrichten van uw variant management. Sofon heeft daar een passende oplossing voor via softwaremodules die aansluiten op uw CRM- en ERP-systeem. Essentie is dat u kennis op een dieper niveau vastlegt en dat deze kennis automatisch op een correcte manier in al uw varianten wordt meegenomen.

U legt geen configuraties van varianten meer vast, maar de redeneringen (bouwstenen) waar varianten uit zijn opgebouwd. Elke redenering is een stuk kennis, een logica. Daarin beschrijft u de nieuwe optie in samenhang met het effect dat deze heeft op uw product/dienst en alle (wettelijke) regelgeving die erop van toepassing is. En u beschrijft tevens hoe u de nieuwe optie moet produceren.

Stel u biedt een auto aan met als optie het aantal deuren: 3 of 5. Op de stuklijsten van de auto met 3 deuren verschijnen neerklapbare voorstoelen. Bij de uitvoering met 5 deuren hebben de voorstoelen een vaste rugleuning. De juiste artikelen voor de voorstoelen hangen dus af van de optie ‘aantal deuren’. U hoeft geen aparte stuklijsten te maken voor een 3-deurs- en een 5-deursauto. Dit geldt dus ook voor andere onderdelen die verschillen afhankelijk van de gekozen opties. En dat ook nog voor de linker- en de rechterstoel.

Als u een redenering inhoudelijk correct heeft vastgelegd en gecontroleerd, weet u dat deze betrouwbaar is. U hoeft dus ook niet telkens opnieuw uw productenpakket inhoudelijk te controleren.

Het vastleggen en controleren van een redenering is aanzienlijk minder werk dan het onderhouden van complete configuraties van varianten. En de input voor een redenering is geen kennis die u ergens vandaan moet halen. Het is kennis die u in huis heeft om uw producten/diensten en varianten te kúnnen maken. We helpen u eenvoudigweg slim gebruik te maken van uw eigen expertise.
 
Wij begeleiden u bij het gebruik van de softwaremodules en de verankering van deze relevante bedrijfskennis. Het is uw kennis, dus u bent en blijft altijd zelf in control binnen uw variant management.

Uw voordelen

 • Geen tijdrovend en foutgevoelig proces meer om uw varianten te onderhouden. De tijd die u bespaart, kunt u aan de markt besteden.
 • Met oneindig veel minder inspanning kunt u alle maakbare en toegestane varianten leveren die u wilt.
 • U kunt het concept van specials loslaten. Door het vastleggen van redeneringen is voor elke klant de gewenste variant te maken die op zijn behoeften is afgestemd. Wat u eerst als special op beperkte schaal verkocht, kunt u vanuit uw variantenlogica breed in de markt aanbieden.
 • En kunt snel inspelen op veranderende behoeften in de markt, wat u als aanbieder aantrekkelijk maakt.
 • U genereert meer opbrengsten.
Portfolio management

Uw portfolio kent miljoenen klantspecifieke productvarianten. Uw productmanagers bedenken voortdurend nieuwe, interessante opties. U heeft veel mankracht nodig om uw portfolio te beheren. Groot probleem is bovendien dat u niet tot snelle productintroducties in de markt komt. Voordat uw verkopers en dealers de waarde van innovaties inzien en ze meenemen in offertes, komen concurrenten al met vergelijkbare mogelijkheden. U verliest daardoor uw voorsprong en kunt minder hoge prijzen vragen. Zo verkort u ongewild de levenscyclus van uw producten. Ook komt het voor dat Sales uitgefaseerde producten aanbiedt. U moet daar bij de klant op terugkomen en voldoet niet aan klantverwachtingen of u moet uw productieproces verstoren om het product toch nog te kunnen leveren.

Oplossing

Met Sofon legt u alle productfamilies vast in de Sofon database en van elke familie alle mogelijke opties. Bovendien worden alle toegestane opties en samenhang tussen mogelijke opties in modellen vastgelegd. In deze modellen legt u geen producten vast, maar redeneringen: hoe bouw ik de nieuwe optie, welk effect heeft deze op het product (samenhang) en welke (wettelijke) regelgeving is erop van toepassing?
Als u alle productvarianten die u wilt aanbieden, via Sofon configureert, beheert en offreert, behoren deze vanzelf tot uw portfolio. Ze zijn direct beschikbaar in de markt. Zodra u weet dat een nieuwe optie maakbaar en toegestaan is, kunt u deze al vastleggen en offreren en daarmee in uw portfolio onderbrengen, ook al moet u deze nog ontwerpen. Met snelle productintroducties kunt u zo uw voorsprong op de concurrentie maximaal benutten en de levensduur van producten aanzienlijk verlengen en daarmee de totale opbrengst ten opzichte van de investering in de productontwikkeling.
En als u opties verwijdert kunnen deze vanzelf niet meer in productvarianten geoffreerd en aangeboden worden. Zo faseert u producten uit en is er geen risico van verstoring van de productieflow of het niet tegemoetkomen aan klantverwachtingen. In de configuratie differentieert u dit meteen naar regio’s, landen en verkoopkanalen, dus uw portfolio is ‘geografisch’ altijd op orde. Met minimale mankracht heeft u volledige controle op uw portfoliomanagement.      

Pricing and margin management

Uw situatie

In een sterk evoluerende markt neemt de behoefte aan nieuwe varianten snel toe. U  ervaart dat u deze dynamiek niet meer met uw prijsmechanisme kunt volgen. Duizend configuraties beprijzen gaat nog, maar als de varianten in de miljoenen lopen, wordt het ondoenlijk.

De verleiding is groot om een vaste marge bovenop de kostprijs (‘kostprijs plus’) toe te passen om de verkoopprijs te bepalen. Maar daarmee doet u zichzelf ernstig te kort. Een nieuwe optie kan productietechnisch weinig kosten, maar een grote meerwaarde geven voor de klant. En misschien is de klant wettelijk wel genoodzaakt een bepaalde optie te nemen. Dan zal hij ervoor willen of moeten betalen. ‘Kostprijs plus’ is in wezen een te simpel antwoord op een complexe realiteit. Het levert uzelf aanzienlijk minder marge op dan u met slim prijsmanagement had kunnen krijgen. Daarmee laat u de kortste weg naar winstmaximalisatie links liggen. Zonde dat u zelf niet profiteert van uw innovaties.

Eigenlijk beseft u wel dat ‘klantspecifiek leveren’ om een dynamisch en genuanceerd beleid van prijs- en margebepaling vraagt. Maar hoe komt u ertoe om alle prijsvariabelen tot hun recht te laten komen? Hoe verdisconteert u het belang, de waarde van opties voor uw klanten in prijzen? Al uw klanten hebben immers zo hun eigen toepassingen. Ze hebben ook met uiteenlopende (wettelijke) regelgeving te maken. Ze zitten met verschillende producten in verschillende concurrerende posities. Een combinatie van opties kan voor de ene klant een waardevolle variant opleveren, maar voor de andere niet zo veel toevoegen. Hoe zorgt u ervoor dat u niet overvraagt en prospects en klanten ziet afhaken, en niet te weinig vraagt en betere marges en zuivere winst laat liggen?

De oplossing: slim prijs- en margemanagement

Eigenlijk bent u op zoek naar een intelligent systeem waarin u al deze prijsvariabelen kunt onderbrengen en laten meewegen. Sofon heeft daar een passende oplossing voor. Met onze softwaremodules kunt u uw prijs- en margemanagement heel fijnmazig inrichten, perfect naar uw wens. U hoeft daarvoor uw ICT-systeem niet ‘overhoop te halen’. Onze softwaremodules sluiten aan op uw CRM- en ERP-systeem.

Essentie van de Sofon oplossing is dat u elke prijsvariabele van tevoren in een redenering (een stukje  kennis) vastlegt. En de redeneringen die voor een klant van toepassing zijn, hoeft u daarna enkel bij elkaar te voegen. Zo krijgt u in elke situatie een realistische, eerlijke prijs met een maximale marge. Uw verkopers kunnen in al hun offerteversies ook volledig consistent blijven.

U kunt bijvoorbeeld uw concurrentiepositie ten aanzien van een bepaalde afmeting van een product vastleggen. Het feit of een optie verplicht is of niet. Als dat per land verschilt, kunt u die verschillen ook ondervangen. Zo kunt u in uw prijzen ook verdisconteren aan wie u verkoopt, een handelaar of een eindklant bijvoorbeeld. Alles wat u wilt laten meewegen, kunt u in onze softwaremodules kwijt.

Uw voordelen

 • U bent niet onnodig duur en niet onnodig goedkoop. Daardoor voorkomt u dat prospects en klanten afhaken door een te hoge prijs en u laat geen winst liggen door een te lage prijs.
 • U bent in staat om hogere marges te maken en bewandelt hiermee de snelste weg naar verhoging van uw winst.
 • Doordat u prijsredeneringen van tevoren vastlegt, kunt u altijd snel met correcte en passende prijzen reageren op nieuwe behoeften in de markt.
 • Adequaat prijs- en margemanagement leidt tot consistent offreren en maakt u betrouwbaar als bedrijf. Uw verkopers staan sterker in hun onderhandelingspositie.
Template management

Uw situatie

Voor elke order maken uw verkopers meerdere, uitgebreide offertes, met bijbehorende instructies, gebruiksaanwijzingen en andere documentatie. Ze gebruiken templates met standaardtekstblokken en voegen per aanvraag handmatig bij elkaar wat nodig is. Dit is tijdrovend en foutgevoelig. Het komt regelmatig voor dat tekstblokken verkeerd worden gekozen, dat manuele aanpassingen in de ene versie in een volgende verloren gaan en dat verouderde tekst in templates blijft staan. Consistent zijn in offertes is een enorme opgave. Fouten leiden tot ontevreden klanten die niet krijgen wat ze hadden verwacht, en tot onkosten om dit weer op te lossen.

Oplossing

Met de Sofon softwaremodules maakt u uw template management slim. U legt geen tekstblok vast per variant, maar redeneringen hoe stukken tekst opgebouwd moeten worden en hoe ze gekoppeld zijn aan bijbehorende tabellen, foto’s, grafieken e.d.
Zodra u een aanpassing doet, veranderen er automatisch woorden en/of zinsdelen in de offertetekst. Waar van toepassing worden er ook direct andere illustraties en documenten aan gekoppeld. Zo wordt de gehele offerte bij elke wijziging automatisch opnieuw geconstrueerd. Uw offertes zijn in al hun versies consistent en volledig.
Omdat u redeneringen van tevoren vastlegt en controleert kunnen verkopers niets vergeten in hun offerteversies. Ze hoeven ook niets te controleren. Offertes vloeien bovendien vanzelf over in contractteksten. Het komt daardoor niet voor dat er in een contract ineens iets anders staat dan in de laatste offerte en opdrachtbevestiging.
In een offerte kan bijvoorbeeld gesproken worden over 1 maand levertijd vanaf order. In het contract wordt dan automatisch een exacte datum gegenereerd. Als bijvoorbeeld op 25 maart de opdracht wordt verstrekt, dan komt automatisch in het contract te staan dat uiterlijk 25 april wordt geleverd.

Uw voordelen

 • Enorme tijdwinst en sterk verminderde foutkans. U komt met offerteteksten/-documentatie tegemoet aan klantverwachtingen: klanttevredenheid en geen onnodige herstelonkosten.
 • Consistentie in offerteteksten maakt u betrouwbaar voor klanten.

Sofon products that make Order Management easier

Sofon Studio

Sofon Studio is de werkomgeving van de productspecialist. In Sofon Studio wordt alle informatie onderhouden die nodig is voor complete en foutvrije behoefteanalyse, productconfiguratie, calculatie, visualisatie en documentgeneratie. De informatie wordt logisch en transparant opgeslagen in Sofon-modellen.

Sofon Enterprise Product and Lifecycle Manager (EPAL)

Bij grotere organisaties is vaak sprake van een gelaagde organisatie waarbij op meerdere locaties wordt geproduceerd, er meerdere lokale verkooporganisaties zijn en per markt sprake kan zijn van zowel een direct als een indirect verkoopkanaal. Er zijn eigenaren van productinformatie op corporate niveau, marktniveau en per verkoopkanaal.