Over Sofon

 

Sofon ontwikkelt software op het gebied van offerte generatie, product configuratie, prijs calculatie en order creatie.

Al meer dan 20 jaar helpen we met onze standaard CPQ-software bedrijven te groeien, tevens hun kosten te beheersen en tegelijk de kwaliteit te verbeteren.

SOFON - COMPLEXITY SIMPLIFIED

Sofon helpt deze bedrijven om groei, kostenreductie en kwaliteitsverbetering te realiseren:

 • Meer groei in omzet en marge, uitbreiding naar nieuwe gebieden of verkoopkanalen
 • Verlaging van de kosten van product management, verkoopkosten en kosten van productie en levering
 • Hogere productkwaliteit en service aan klanten
 • Wij maken complexe verkoopprocessen van bedrijven repeteerbaar en de operatie daarmee schaalbaar. Dit zorgt bij bedrijven voor standaardisering, gegarandeerde, constante kwaliteit en het vermogen om met dezelfde capaciteit veel méér te doen.
 • Sofon stelt zich ten doel dat haar klanten de oplossingen zo breed en diep mogelijk benutten in hun organisatie, zodat ze het maximale rendement uit Sofon halen
Sofon in het kort

Sofon levert op software gebaseerde Quote-to-cash en CPQ oplossingen voor bedrijven met klantspecifieke producten en diensten.

Sofon helpt deze bedrijven om groei, kostenreductie en kwaliteitsverbetering te realiseren:

 • Meer groei in omzet en marge, uitbreiding naar nieuwe gebieden of verkoopkanalen
 • Verlaging van de kosten van product management, verkoopkosten en kosten van productie en levering
 • Hogere productkwaliteit en service aan klanten

Wij maken complexe verkoopprocessen van bedrijven repeteerbaar en de operatie daarmee schaalbaar. Dit zorgt bij bedrijven voor standaardisering, gegarandeerde, constante kwaliteit en het vermogen om met dezelfde capaciteit veel méér te doen. 

Sofon stelt zich ten doel dat haar klanten de oplossingen zo breed en diep mogelijk benutten in hun organisatie, zodat ze het maximale rendement uit Sofon halen

GUIDED SOLUTIONS

Sofon gebruikt de ‚Guided Selling‘ methode. Sofon begeleidt een verkoper of dealer bij zijn werk. De kennis van alle relevante afdelingen in organisaties wordt in modellen in Sofon samengebracht.

Verkopers achterhalen en trechteren via een vastgelegd vraag-en-antwoord-model in Sofon de specifieke behoeften van de klant. Die behoeften worden in de modellen automatisch vertaald naar de meest passende oplossing voor de klant én voor het bedrijf.

DE VOORDELEN

 • De oplossingen van Sofon zorgen er voor dat bedrijven hun processen significant versnellen en verbeteren 
 • Verkopers kunnen alleen nog producten en diensten verkopen, die het bedrijf kan en wil leveren tegen de vooraf vastgestelde prijs en leverdatum
 • De productieafdeling gaat precies het product of de dienst leveren, zoals de verkoper met de klant heeft afgesproken

Met Sofon versterken bedrijven hun concurrentiepositie en winst

DE SOFON OPLOSSINGEN

De softwareproducten van Sofon zijn niet de oplossing, maar vormen de basis voor de oplossing. Kern van de oplossing is dat het bedrijf met Sofon in modellen de kennis vastlegt die nodig is, voor de processen tussen het eerste klantcontact tot en met het maken van een order die in productie gaat.

De op standaard software gebaseerde Sofon oplossingen worden specifiek opgezet, geïmplementeerd en geïntegreerd voor de producten, processen, systemen, data en afdelingen van uw bedrijf.

Wij hebben zeer ruime kennis en ervaring met integratie met andere softwaresystemen, zoals CRM, ERP, CAD en machine-aansturingsoftware. Onze producten worden tijdens de implementatiefase stap voor stap ingericht, om in Sofon per productgroep, regio of verkoopkanaal de verbinding te maken tussen:

 • de technische kennis in het bedrijf van de eigen producten en diensten
 • de klanten die vanuit hun eigen specifieke toepassing denken
 • uw Sales-mensen en dealers die contacten met klanten hebben, maar (meestal) geen gedetailleerde technische kennis bezitten

Het bedrijf creëert met Sofon één systeem en één waarheid als het gaat om output zoals productconfiguraties, calculaties, offertes, contracten, orders, bill of materials, routings en leveringen.

Sofon: dé stap naar opererational excellence!

Kernwaarden

Sofon heeft de ambitie om wereldwijd herkend en erkend te worden als een leidende speler op het gebied van services en software, in relatie tot contract- en offertemanagement. Om deze missie te realiseren, laat Sofon zich continu leiden door een aantal kernwaarden. Dit zijn de kwaliteitscriteria waarop de producten en services van Sofon kunnen worden beoordeeld.

Klantgerichtheid
De klant staat bij ons centraal. De ontwikkeling van onze diensten en software modules wordt nauw afgestemd op de wensen en behoeften van onze klanten. De klant is de belangrijkste discussiepartner bij het vaststellen van onze ontwikkelagenda.

Betrouwbaarheid
Integriteit, eerlijkheid en duurzaamheid vormen het fundament van iedere relatie die we aangaan. Wij zijn met onze klanten continu op zoek naar een ‘win-win-situatie’. Met respect voor de belangen van beide partijen.

Duurzaamheid
Sofon wil duurzame oplossingen bieden, door deze te baseren op het vastleggen van kennis in modellen. Deze informatie kan eenvoudig met behulp van onze software worden beheerd en aangepast. Hierdoor is Sofon in staat maximale flexibiliteit en duurzaamheid in te bouwen.

Kwaliteitsbewustzijn
Om een duurzame samenwerking te starten met onze klanten, is kwaliteit essentieel. Dit betekent dat we ons intern focussen op het aanpassen van onze houding, werkwijze, cultuur en de manier waarop we werken. Op deze manier groeien de vaardigheden van onze medewerkers continu en verbetert hun functioneren. Dit leidt tot werkelijk veranderend gedrag in de praktijk.

Baanbrekende resultaten
Sofon stimuleert zichzelf én haar klanten om zich verder te ontwikkelen en kansen en mogelijkheden optimaal te benutten. Sofon is ervan overtuigd dat alleen passie en overtuiging leiden tot innovatieve ideeën. Hiervoor is een organisatie nodig met een sterk lerend vermogen.

Persoonlijk succes
Sofon wil een cultuur koesteren waarbinnen mensen zichzelf kunnen ontwikkelen en het beste uit zichzelf kunnen halen. Hiervoor is zelfvertrouwen cruciaal. Zelfvertrouwen groeit met name als je persoonlijk succes behaalt en dat ook als zodanig ervaart. Belangrijke condities die Sofon levert, zijn duidelijke afspraken over persoonlijke en bedrijfsresultaten.

Vooral bij een samenwerking krijgen de kernwaarden klantgericht, betrouwbaarheid, kwaliteitsbewustzijn, persoonlijk succes en baanbrekende resultaten hun echte betekenis. Dan voelt het teamresultaat als een persoonlijk succes. De kunst is een infrastructuur te creëren, waarbij samenwerking spontaan ontstaat.

Het uitspreken en uitdragen van een missie is pas zinvol als een ieder bereid is om zich in zijn dagelijkse acties hierdoor te laten leiden. Intern en extern. Mijns inziens kunnen we alleen succesvol zijn, als we er met zijn allen voor gaan!

Paul Kimmel,
Founder

Mission Statement

Organisaties en bedrijven de helpende hand bieden. Dat is wat Sofon voor ogen heeft. Als leverancier van verkoopondersteunende software, denken we in oplossingen, niet in problemen. Ons doel is immers om uiteindelijk bij te dragen aan een hogere verkoopproductiviteit, meer scoringskansen en kostenbesparingen voor de klant. Zijn succes is ons succes!

Sofon doet dit door het toepassen van ICT op het gebied van contract- en offertemanagement, product configuratie en calculatie. De uitdaging waarvoor veel organisaties en bedrijven zich gesteld zien, is snel anticiperen op veranderende omstandigheden. Met behoud van kwaliteit. Wie dit kan realiseren, vergroot zijn concurrentiepositie door altijd de juiste oplossing aan de klant te kunnen bieden. De Sofon-consultants maken dit mogelijk met de door Sofon ontwikkelde standaard software.

Contract- en offertemanagement

Organisaties en bedrijven dienen zich meer en meer aan te passen aan de wensen van hun klanten. Dit vraagt om specifieke producten en diensten. Sofon richt zich op het optimaliseren en beheersen van het proces van vastleggen, beheersen en realiseren van de klantwensen. Vaak met toenemende complexiteit, vastgelegd in voor de klant op maat gemaakte contracten en/of offertes.

De klant verwacht een bepaalde kwaliteit van de geleverde producten en diensten. Dit is echter voor organisaties en bedrijven niet altijd evident, want zij hebben te maken met steeds wijzigende markten. Sofon biedt een oplossing waarmee kennis over de producten en productprocessen niet alleen eenvoudig kan worden vastgelegd, maar ook snel en foutvrij kan worden ontsloten, op het moment dat de (potentiële) klant er om vraagt. Hierdoor kan te allen tijde een optimale afstemming van de gehele keten ‘inkoop-productie-levering-installatie-service’ worden gegarandeerd.

Standaard

Sofon biedt standaard software, waarin alle kennis die nodig is om afspraken vast te leggen tussen  klanten en uw bedrijf wordt vastgelegd in modellen. Niet alleen van het product, maar ook over de condities die van belang zijn voor de levering en facturatie. Daarnaast kan de levenscyclus van contracten en offertes worden gemanaged. Voor het bouwen van de modellen is geen programmeerkennis nodig, maar kennis van de betreffende business.

Modellen worden evolutionair gebouwd door modelbouwers van de klant óf indien gewenst van Sofon. Dit betekent dat we starten met een eenvoudig, voorlopig model, dat via feedback van medewerkers, kan worden verbeterd en uitgebouwd tot het eindmodel. Deze werkwijze garandeert een herkenbare en bruikbare oplossing. Eén die steeds weer wordt verrijkt met nieuwe kennis en daarmee in waarde toeneemt.

Contact Sofon

Sofon B.V.
Science Park Eindhoven 5214
5692 EG Son

Nederland

 • +31 (0) 40 26 77 199

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contact Sofon (Duitsland)

Sofon Deutschland GmbH
Fritz-Peters-Strasse 20
47447 Moers
Duitsland

 • +49 (0)208 309 98 55 0

 • +49 (0)208 309 98 55 2

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.