background image 0

Order management

Sofon stelt u in staat clean orders, verrijkt met planningsinformatie, automatisch in het ERP-systeem te laden en verschaft u informatie voor productieforecasts. Daarmee zet u uw ERP-systeem in zijn kracht. U komt u tot een hoog repeteerbaar gehalte in uw productieproces, waardoor u grote volumes kunt verwerken zonder dat er marge weglekt door onnodige productieverstoringen. Uw bedrijf presteert beter en sneller en u krijgt de ruimte om uw productieproces te optimaliseren, wat tot nog meer rendement leidt.

Met Sofon maakt u binnen ‘ordering’ de volgende processen slim:

Order creation

Sofon maakt geautomatiseerde order entry in het productieproces mogelijk. Geakkordeerde orders worden automatisch in opdrachtbevestigingen/contracten omgezet en in het ERP-systeem geladen. Dus datgene wat uw verkopers met de klant afspreken, is altijd 1 op 1 consistent met wat de productie in gaat.

Production preparation

U kunt orders verrijken met planningsinformatie. Dit is extra interessant als u veel op projectbasis werkt. De Werkvoorbereiding wordt zo maximaal ontlast en het risico op fouten sterk gereduceerd.

Production forecasting

Sofon verschaft u een schat aan informatie uit uitstaande offertes. Hiermee kunt u forecasts in de tijd maken op het niveau van materiaalinkoop en benodigde inzet van manuren en machines in de productie. U bent zo in staat passende voorraden te voeren, wat zeker bij het gebruik van dure, kritieke componenten veel voordeel oplevert. Ook kunt u maatgericht componenten in- en uitfaseren, zonder misgrijpen en onverkoopbare overschotten.