Order Management

Sofon stelt u in staat clean orders, verrijkt met planningsinformatie, automatisch in het ERP-systeem te laden en verschaft u informatie voor productieforecasts. Daarmee zet u uw ERP-systeem in zijn kracht.

Order Management

Sofon stelt u in staat clean orders, verrijkt met planningsinformatie, automatisch in het ERP-systeem te laden en verschaft u informatie voor productieforecasts. Daarmee zet u uw ERP-systeem in zijn kracht. U komt u tot een hoog repeteerbaar gehalte in uw productieproces, waardoor u grote volumes kunt verwerken zonder dat er marge weglekt door onnodige productieverstoringen. Uw bedrijf presteert beter en sneller en u krijgt de ruimte om uw productieproces te optimaliseren, wat tot nog meer rendement leidt.

Met Sofon maakt u binnen ‘ordering’ de volgende processen slim:

 

Order creation

Uw situatie

Met manuele order entry heeft u geen garantie dat orders foutloos in uw ERP-systeem komen. Typefouten in informatieoverdracht en interpretatieverschillen zorgen regelmatig voor problemen. Ze leiden tot inefficiency van uw ERP-systeem, verstoringen in de productie, te late levertijden en verlies aan marge. Maar soms zijn de gevolgen nog veel groter. Uw product blijkt bij levering niet tegemoet te komen aan de toepassing die de klant ervan verwacht. Dit kan zijn hele business case op losse schroeven zetten. Een niet malse schadeclaim is het gevolg.

De oplossing

Sofon zorgt voor geautomatiseerde order entry. Geakkordeerde orders worden automatisch in opdrachtbevestigingen/contracten omgezet en in het ERP-systeem geladen. Datgene wat uw verkopers met de klant afspreken is 1 op 1 consistent met wat de productie in gaat.

Sofon is zelfs zó in te richten dat er nog aanpassingen zijn aan te brengen in lopende orders die al automatisch naar uw ERP-systeem zijn doorgezet. Eventuele wijzigingen in prijs en levertijd worden dan ook automatisch aangepast.

Dit is zeer interessant als u orders afsluit waarvan de details pas later helder worden. En ook als u klantspecifieke producten levert met een langere bouwtijd. U kunt de basis van uw product van tevoren samenstellen en tegelijkertijd klanten tot het laatste moment keuzes bieden t.a.v. variabele onderdelen. Zo blijft u met een complex product extreem flexibel naar de klant toe. U kunt zelfs al configuraties samenstellen waar op dat moment nog geen klanten voor zijn.

Uw voordelen

  • Door clean orders functioneert uw ERP-systeem optimaal.
  • U brengt productieflow tot stand en werkt met maximaal korte levertijden.
  • Uw productieproces wordt repeteerbaar, wat u tijd en inzicht geeft om uw proces doelgericht te optimaliseren.
  • Uw bedrijft presteert beter en u heeft lagere productiekosten.
Production preparation

Uw situatie

In de werkvoorbereiding moet alles 100% kloppen en op elkaar aansluiten om tot gestroomlijnde planning en productie te komen. Zeker als u veel op projectbasis werkt, is dit moeilijk voor elkaar te krijgen. Er zijn ontelbare momenten waarop het kan mislopen. Een aanpassing komt niet door. Er wordt iets vergeten. De bestelling van onderdelen wordt te vroeg in het ERP-systeem gezet. Of te laat. Eén menselijke fout kan grote consequenties hebben. Bestellingen van onderdelen sluiten bijvoorbeeld niet op elkaar aan. Alles staat klaar in het project, maar u moet nog twee maanden op één onderdeel wachten. Of materialen komen te vroeg binnen. Ze liggen dagelijks in de weg en vormen onnodige, dure voorraden: u lijdt voorraadverliezen. Het ging maar om één foutje…. heel menselijk.

De oplossing

Met Sofon kunt u uw afdeling Werkvoorbereiding maximaal ontlasten. Werkvoorbereiders kunnen offertes namelijk aanvullen en verrijken met planningsinformatie. Offertes bevatten posities waarop ze kunnen invullen welke onderdelen wanneer besteld moeten worden. Zo wordt er nooit te laat of te vroeg besteld. Uw werkvoorbereiders hoeven zelf veel minder te onthouden, ze hoeven alleen de samenhang tussen de planning van onderdelen en projecten in de gaten te houden. Met één druk op de knop kunnen ze al deze informatie overdragen naar het ERP-systeem.

Uw voordelen

  • U voorkomt kostbare vertraging in projecten en onnodige, dure vooraadvorming.
  • Uw werkvoorbereiders maken minder fouten en kunnen in dezelfde tijd meer aan.
Production forecasting

Uw situatie

In een sterk dynamische markt is het lastig om met inkoop van materialen en productieplanning goed aan te sluiten op de vraag. U maakt wel forecasts, maar deze steunen meer op historische ervaringskennis dan op de bestaande marktsituatie. Doordat u niet goed weet hoeveel werk eraan zit te komen, loopt u regelmatig tegen problemen aan in de productie. Te late bestellingen van (belangrijke) onderdelen zorgen voor verstoringen in de fabriek en langere levertijden. Soms kunt u zelfs weken of maanden niet leveren en ontstaat er ernstige vertraging in projecten. Daar zijn uw klanten niet blij mee. Kosten, ontevredenheid, schadeclaims en prospects die toch maar niet met u in zee gaan. Als u, om leverproblemen te vermijden, ruime voorraden aanlegt, krijgt u te maken met kapitaalverlies. Bij in- en uitfaseren van componenten blijft u regelmatig met grote hoeveelheden onderdelen zitten die u niet meer verkoopt. Ook weer onvoorziene kostenposten.

De oplossing

Als u met Sofon offertes maakt, kunt u op elk moment zien hoeveel offertes er uitstaan met welke geschatte orderkans. U kunt op basis daarvan doorlopend forecasts maken op materiaalniveau en ten aanzien van de productiecapaciteit. Daar kunt u met uw inkoop van productonderdelen en de inzet van machines en manuren op anticiperen. Vanuit dit beeld kunt u tevens nieuwe projecten slim inplannen. Deze mogelijkheid is nóg interessanter als u met kritieke, dure componenten werkt waar lange levertijden aan zitten. U kunt tamelijk goed voorspellen hoeveel van deze componenten u in welke periode nodig heeft.

Sofon ondersteunt u ook bij het in- en uitfaseren van onderdelen. U kunt de componenten in ‘kansrijke offertes’ namelijk vergelijken met het aantal dat u nog op voorraad heeft en zo plannen wanneer u overstapt op een nieuw onderdeel. Zo kunt u vrij nauwkeurig uw voorraad opmaken. Die overstap kost u weinig werk. U vervangt in Sofon eenvoudigweg de redenering van het oude onderdeel door de redenering van het nieuwe. Door uit Sofon te putten bestelt uw ERP-systeem vanzelf het nieuwe onderdeel. En daar is dan meteen een magazijnschap voor vrij…..

Uw voordelen

  • Op basis van doorlopende forecasts m.b.t. materialeninkoop en inzet van productiecapaciteit kunt u maximaal korte levertijden realiseren.
  • U realiseert slim voorraadmanagement en voorkomt verstoringen in de productie, leverproblemen en projectvertragingen en daarmee hoge onkosten, ontevredenheid bij klanten en mogelijke schadeclaims.
  • U reduceert het risico van dure voorraadvorming door renteverlies en afboeking.
  • U gaat weloverwogen om met het in- en uitfaseren van onderdelen en voorkomt voorraadverliezen door overtollige voorraden.

Sofon products that make Sales Management easier

Proposal Organizer

Sofon Proposal Organizer ondersteunt de centrale verkooporganisatie, verkoopkantoren, verkoopbuitendienst en service medewerkers, maar ook het indirecte verkoopkanaal met de verkoop van klantspecifieke producten en diensten.