Sofon Approval App

Offertes 24/7 overal ter wereld goedkeuren met een smartphone.

Sofon Approval App

Met de Sofon Approval App kunnen offertes altijd (24/7) en overal ter wereld op de telefoon worden goedgekeurd, zodat deze niet onnodig op een bureau blijven liggen en dus nóg sneller naar de klant kunnen worden verstuurd. 

Bovendien is met de Sofon Approval App inloggen op een pc of laptop om een offerte te fiatteren verleden tijd. De Approval App is verkrijgbaar voor iOS en Android en down te loaden in de Apple App Store en in Google Play.

Prerequisites for using the Sofon Approval App
  • In order to use the app, Sofon Approval Portal baseline 2019 must be installed on premise or in the cloud.
  • Additionally a separate Sofon Web Edition Mobile API must be installed on premise or in the cloud. The endpoint URL for this API must be accessible from the public internet.
  • Because everyone uses the same app, Sofon is hosting a discovery service on Azure. This discovery service makes sure that a user is connected to the correct SWE Mobile API endpoint. Without a registration in the discovery service it is not possible to activate the Approval App. This registration is carried out by Sofon and requires the email domain for a company and the SWE Mobile API endpoint URL. Multiple endpoints can be registered for one company (e.g. a UAT and production environment).
Approval possibilities

Sofon Proposal Organizer biedt diverse mogelijkheid offertes en orders te fiatteren. Door middel van het gebruik van rollen kan worden aangestuurd wie daarvoor welke bevoegdheden krijgt. 

Zo kan worden geregeld dat offertes die voldoen aan de normale regels geen fiattering behoeven.  En dat bijvoorbeeld bij overschrijding van een totaal offertebedrag, in geval van kortingen of bij het aanbieden van bepaalde producten wél fiattering benodigd is. Ook complexere fiatteringprocedures worden ondersteund; zo is het mogelijk een hiërarchie van fiatteringen te definiëren per offerte.

Fiatteren wanneer het nodig is

Als de afspraken duidelijk zijn en deze goed zijn vastgelegd in Proposal Organizer zal fiattering alleen worden gevraagd voor zaken die een uitzondering vormen. Immers, als een verkoper een offerte binnen de regels maakt, dan valt er niets te fiatteren. De producten, prijzen en condities vallen binnen de vooraf gedefinieerde regels.

Van eenvoudig tot complex

Om zowel een eenvoudig als een complex fiatteringproces te ondersteunen beschikt Sofon Proposal Organizer over drie vormen van fiattering. Waarbij de enkelvoudige en de technische & commerciële fiattering via de Sofon Approval App plaats kan vinden. De meest complexe goedkeuringsvorm kan uitsluitend via de Sofon Approval Portal ingeregeld en plaatsvinden.

Enkelvoudige fiattering

Bij kleinere organisaties is doorgaans een enkele persoon verantwoordelijk is voor het fiatteren van uitzonderingen op de regels. Binnen Proposal Organizer is het mogelijk om in dit geval bij het optreden van een omstandigheid die om fiattering vraagt, de offertemaker automatisch een e-mail te laten sturen aan de beoordelaar met een verzoek om goedkeuring. De beoordelaar bekijkt de offerte en keurt deze af of goed. Bij afkeuring zal hij door middel van een tekst in het logboek voor de betreffende offerte de reden vermelden. De offertemaker maakt vervolgens een nieuwe versie van de offerte en biedt deze opnieuw ter goedkeuring aan.

Technische en commerciële fiattering

De tweede gradatie van fiattering maakt onderscheid tussen de technische en commerciële goedkeuring. In dit geval kan in eerste instantie de conceptofferte ter technische fiattering worden aangeboden. Als de technische fiattering heeft plaatsgevonden kan vervolgens de commerciële fiattering worden gevraagd aan degene die daarvoor verantwoordelijk is. Ook deze stappen worden ondersteund met automatische pushberichten in de app.

Voor complexere fiattering is de Sofon Approval Portal de juiste oplossing. Door middel van het gebruik van rollen kan worden aangestuurd welke gebruiker daarvoor welke fiatteringbevoegdheden krijgt. Zo kan worden geregeld dat offertes die voldoen aan alle regels geen fiattering behoeven maar dat bij bijvoorbeeld overschrijding van een totaal offertebedrag, in geval van kortingen of bij het aanbieden van bepaalde producten fiattering benodigd is (“Uitzonderingen”). Als de complete offerte de toestand “technisch OK” heeft kan de offerte op “gereed voor goedkeuring” worden gezet. Als de complete offerte de toestand “commercial OK” heeft kan de offerte op “goedgekeurd” worden gezet. Iedereen die goedkeuring moet verlenen krijgt een e-mail met een link naar de offerte die moet worden goedgekeurd via de portal. Er kunnen twee personen een e-mail krijgen per uitzondering die moet worden goedgekeurd. Er kan worden vastgelegd dat één van beide akkoord moet geven of dat beide personen akkoord moeten geven. Via de portal krijgt de gebruiker toegang tot het rapport waarin de details ten behoeve van de goedkeuring staan vermeld.

Uitzonderingsregels kunnen hiërarchisch gerelateerd zijn. Ze worden dan in volgorde van hiërarchie afgewerkt. Eerst wordt een e-mail gestuurd voor de uitzondering met de laagste hiërarchie. Als voor deze uitzondering goedkeuring is verleend start de procedure voor de volgende uitzondering. Als alle uitzonderingen zijn goedgekeurd wordt de offerte automatische op goedgekeurd gezet.

De Approval Portal voorziet ook in goedkeuring van offertes voor verkopers die onderweg zijn en geen toegang hebben tot de centrale offertedatabase. Zij ontvangen bij goedkeuring een pincode per e-mail waarmee ze op hun eigen notebook de offerte kunnen goedkeuren zodat ze voor een goedkeuring dus niet genoodzaakt zijn hun lokale gegevens te synchroniseren met de centrale server.

De Sofon Approval App is een aanvulling op de Sofon Approval Portal en kan alleen gebruikt worden in combinatie met de Approval Portal. 

Klanten die van de  Sofon Approval App profiteren