background image 0

Sales Management

Door Sofon kunt u uw salesmanagement slim inrichten. Dit biedt u vele voordelen. Uw verkooporganisatie functioneert dan uiterst efficiënt en doelgericht, juist ook in complexe (grensoverschrijdende) situaties, en relatieopbouw met klanten komt optimaal tot zijn recht. U kunt meer verkoopkansen creëren, deze maximaal verzilveren en snel inspelen op marktontwikkelingen. Het wordt veel gemakkelijker mogelijk om op internationale markten te opereren. U bent in staat om op een onderbouwde manier te verbeteren en zo groei mogelijk te maken. Slim salesmanagement geeft u bovendien zicht op toekomstige omzet en stelt u in staat om uw inkoop en productiecapaciteit adequaat te plannen. U kunt zo uw productieproces repeatable maken, onnodige onkosten en kapitaalverlies voorkomen en weloverwogen besturen.  

Met Sofon maakt u binnen het salesmanagement de volgende processen slim:

Lead management

U heeft real time inzicht in prille verkoopkansen, kunt deze waarderen en zien of verkopers daar adequaat actie op ondernemen.

Opportunity management

U bent in staat om uw verkoopkansen te maximaliseren en het perspectief op werkelijke omzet te vergroten. U heeft op elk moment een goed onderbouwde omzetverwachting.

Sales funnel management

U kunt proactief sturen op het maximaliseren van verkoopkansen en bent in staat te anticiperen op marktontwikkelingen. Uw toekomstige omzet wordt voorspelbaar en u kunt uw inkoop en productiecapaciteit adequaat plannen en uw bedrijf op een weloverwogen manier besturen.

Territory management

In complexe, grensoverschrijdende verkoopsituaties blijft uw Salesorganisatie efficiënt en goed afgestemd opereren. U voorkomt dat u in de knel raakt met uw pricing policies voor verschillende landen en markten.

Activity management

Informatie voor centrale marketing, verkopers in verschillende landen en de fabrieken is consistent. Hierdoor kost productbeheer minder mankracht en vermijdt u onnodig hoge onkosten en ontevreden klanten door verkeerde producten.

Contact management

Uw verkopers zijn altijd goed geïnformeerd en zijn efficiënt bezig. Uw klanten ervaren u als een geïnteresseerde leverancier die hun tijd niet verspilt. Dit alles draagt bij aan een goede relatieopbouw en verhoogt uw verkoopkansen.

Reseller enablement

U kunt gemakkelijker internationale markten betreden. Uw resellers doen 24/7 zelfstandig zaken voor u, uw support van resellers kost u veel minder mankracht en u heeft geen ontevreden klanten en hoge onkosten meer door afstemmingsproblemen met resellers.

Groups and campaign management

U kunt uitnodigingen, mailings en campagnes maximaal efficiënt en doelgericht inzetten zonder dat u dit extra inspanning kost.

Sales Reporting

U kunt vanuit elke gewenste invalshoek heel eenvoudig salesrapporten maken zonder dat u dit extra werk kost. Daardoor pikt u tijdig alle mogelijke signalen op en kunt u blijvend sturen op maximaal verkooprendement.

Lost Order Analysis

Zonder dat u hiervoor iets extra’s moet registreren zijn alle gegevens over lost orders beschikbaar. Door deze informatie te analyseren kunt u op een onderbouwde manier verbeteren en groei realiseren.

Sales Forecasting

U kunt eenvoudig sales forecasts maken op basis van alle gegevens die uw verkopers voor hun dagelijkse werk registreren. U heeft daardoor altijd zicht op toekomstige omzet, u kunt inkoop, engineering, productie en installatie optimaal plannen en voorbereiden, u kunt voorzien of u levertijden gaat halen en u maakt uw productieprocessen repeatable.