Enterprise Product and Lifecycle Manager (EPAL)

Sofon Enterprise Product and Lifecycle Manager (EPAL)

Bij grotere organisaties is vaak sprake van een gelaagde organisatie waarbij op meerdere locaties wordt geproduceerd, er meerdere lokale verkooporganisaties zijn en per markt sprake kan zijn van zowel een direct als een indirect verkoopkanaal. Er zijn eigenaren van productinformatie op corporate niveau, marktniveau en per verkoopkanaal. Op markt- of kanaalniveau kan er sprake zijn van afwijkende producten, productopties en prijzen. Ter ondersteuning van deze complexe organisaties is EPAL ontwikkeld. EPAL biedt deze bedrijven een middel tot het beheren van al deze informatie in een centraal systeem door de verschillende eigenaren.

Karakteristieken van organisaties waarvoor EPAL geschikt is

 • Meerdere productielocaties
 • Centrale Marketing, meerdere markten
 • Markten en kanalen met eigen productkenmerken
 • Verschillende verkoopkanalen per markt
 • Centraal Product Management
 • Vastleggen van wereldwijde productkenmerken door fabrieken
 • Onderhouden van markt- en kanaalspecifieke productkenmerken
 • Distributie van markt- en kanaalspecifieke catalogi
 • Versiebeheer van producten
 • Gebruik van bestaande master data
 • Meerdere prijslijsten en valuta
 • Meerdere rollen met eigen rechten
 • Veelheid aan meertalige teksten

Klanten die van de Sofon Enterprise Product and Lifecycle Manager (EPAL) profiteren