IS SOFTWARE DUUR? (WEET WAT PERSONEEL KOST!)

Het is nog niet zo lang geleden dat een manager van een middelgrote onderneming uit de industrie tegen mij zei: “Maar meneer Moran waarom moet die software van u zoveel kosten? U maakt voor mij een kopie op een CD’tje, dat kost toch bijna niets?” Ja, software vergt behoorlijke investeringen om het te maken, onderhouden en beheren. Daar worden boeken over volgeschreven.

En wat als die software werk uit handen neemt? Weet u wat een medewerker jaarlijks kost? Stelt u zich het volgende rekenvoorbeeld eens voor? Een fulltime medewerker op de binnendienst kost € 2.500 per maand, wat neer komt op een bedrag van zo’n € 40.000 per jaar.

Door het administratieve proces goed met software te ondersteunen kan de binnendienst hetzelfde, maar vaak meer werk verzetten, met in dit voorbeeld twee in plaats van vier medewerkers. Dat levert jaarlijks een besparing een op van €80.000. Dus deze onderneming kan elk jaar €80.000 in automatisering stoppen zonder dat het hem iets extra kost! En dan hebben het alleen over de kwantitatieve voordelen en laten we de kwalitatieve voordelen buiten beschouwing.

Ik wil u een extreem voorbeeld bij een klant van mij niet onthouden. Een onderneming in de bouwtoelevering was in staat om haar binnendienst terug te brengen van 20 naar 1 medewerker. Deze medewerker is er voor het persoonlijke contact en het begeleiden van de uitzonderingen, de rest is fool proof geautomatiseerd. Het bedrijf kon in de bouw crisis, die we al bijna weer vergeten zijn, het een paar jaar langer volhouden en daarna aanhaken in de huidige groei van hun markt.

Uit mijn dagelijkse praktijk blijkt dat ‘return on investment’ op software investeringen bij steeds meer bedrijven hoog op de agenda staat, en terecht! Toch is er niet heel veel over bekend. Veel bedrijven meten de ROI van hun software investeringen niet of onvoldoende. Dit geldt voor zowel de voorcalculatie, en in meerdere mate voor de nacalculatie.

Ik werd vorige maand positief verrast door een bedrijf waar ik zelf op basis van een beperkte hoeveelheid gegevens en een aantal aannames een grofmazige ROI had bepaald, die daarmee nog onvoldoende geloofwaardig gevonden werd. Dit zette de Business Improvement Manager van het bedrijf wel tot nadenken en actie. De controller van deze onderneming verraste mij een aantal weken later met een goed onderbouwde ROI op basis van actuele gegevens en conservatief ingeschatte verbeteringen, waarmee het Management Team, en nog belangrijker hun investeerder overtuigd kon worden.

Bepaal uw ROI van elke software investering, vooraf en achteraf.

Wil je op de hoogte blijven van al onze blogs, volg dan onze LinkedIn bedrijfspagina.