GUIDED SELLING STAP 3 - HET MAKEN VAN EEN OFFERTE

In onze vorige blogs zag u dat er verschillende uitdagingen zijn in het verkoopproces. Elke stap leidt tot nieuwe vragen. Een verkoper moet dan ook door het verkoopproces gegidst worden (Guided Selling). In deze blog wil ik graag verder ingaan op de derde stap in het verkoopproces: offertegeneratie. Hoe komt u nu snel tot een foutloze én aantrekkelijke offerte?

Offertegeneratie

Bedrijven die klantspecifieke producten en diensten leveren, halen vrijwel nooit orders binnen zonder één of meer offertes uit te brengen. Een offerte maken is vaak een tijdrovende, arbeidsintensieve en foutgevoelige klus. Dat karwei kan veelal alleen geklaard worden met de hulp van specialisten, zeker als er sprake is van maatwerk. Hoe zorgt u er nu voor dat er minder specialisten bij het offerteproces nodig zijn, zodat een offerte snel én toch foutloos totstandkomt?

Automatische documentgeneratie

Door alle relevante bedrijfsinformatie vast te leggen, kan specialistenkennis worden gebruikt door verkoop. Zo is het niet langer nodig om specialisten in te schakelen bij de totstandkoming van een offerte. Tevens is zoeken in eerder uitgebrachte offertes niet meer nodig. Offertes bestaan zo niet langer uit knip- en plakwerk uit spreadsheets en tekstverwerkerbestanden waarvan de afkomst niet meer duidelijk is. Verkopers beantwoorden enkel een stel vragen. De antwoorden leiden niet alleen tot de benodigde informatie voor productie, maar ook tot de inhoud van een offerte. U legt namelijk niet enkel bedrijfskennis vast, maar ook standaardteksten. Natuurlijk moet u alle vastgelegde informatie en teksten wel onderhouden. Maar dit kan vanaf één centrale plek. Vanaf dat moment heeft iedere verkoper de beschikking over correcte en up-to-date informatie en gaan fouten tot het verleden behoren. En dat heeft positieve gevolgen:

 • uw offertedoorlooptijd wordt korter
  Hoe sneller u een offerte uitbrengt, hoe groter de kans is dat u de verkoop sluit. En hoe sneller u een offerte maakt, hoe groter uw marge op de offerte. Alhoewel offertetijden vaak niet worden berekend, vormen ze toch een belangrijk deel van uw kosten. Verkort dus de tijd én de doorlooptijd die nodig is voor het maken van een offerte. Daarmee neemt uw scoringskans toe en bespaart u aanzienlijk op uw verkoopkosten.
 • uw offertes zijn foutloos
  Als er minder mensen betrokken zijn bij de totstandkoming van een offerte, er een uniforme werkwijze heerst en kennis eenvoudig beschikbaar is, dan worden er minder fouten gemaakt. Dat is winst ten opzichte van het verleden, want fouten zijn eigenlijk altijd in uw nadeel:
  • Er ontstaat verwarring bij uw prospect
  • U kunt niet meer waarmaken wat u belooft
  • Uw pricing klopt niet:
  - Een te dure offerte gaat zelden door
  - Een te laag in prijs gecalculeerde offerte gaat vaker door, maar levert mogelijk geen winst op.

Vooraf vastgestelde regels

De offertesoftware van Sofon zorgt ervoor dat iedere offerte wordt gemaakt volgens vooraf vastgestelde regels. Zo worden enkel offertes gemaakt tegen een juiste en scherpe prijs. Dat verhoogt de scoringskans, de marge en verlaagt de faalkosten. Sofon-offertesoftware zorgt niet alleen voor de ondersteuning van offertegeneratie, maar ook voor de begeleiding van het offerteproces. De juiste personen worden automatisch op de hoogte gesteld als van hen iets verwacht wordt: een bijdrage aan of een goedkeuring van de offerte. Als meerdere offerteversies moeten worden gemaakt, dan blijven deze centraal bewaard en zijn deze eenvoudig te raadplegen.

Wil je op de hoogte blijven van al onze blogs, volg dan onze LinkedIn bedrijfspagina.