ERP, CRM, PDM, CAD, CPQ, GUIDED SELLING

ERP, CRM, PDM, CAD, CPQ… je zou er duizelig van worden. Allemaal drieletterafkortingen die staan voor softwaresystemen die een deel van het bedrijfsproces ondersteunen. De term CPQ vindt u wellicht nog het meest onbekend. Het is ook de nieuwste in het rijtje.

CPQ: Configure, Price, Quote

CPQ staat voor Configure, Price, Quote; een aantal stappen die worden genomen tijdens het offerteproces. Toch is het rijtje niet compleet voor het maken van een goede offerte. De stap ervoor is de behoefteanalyse: het in kaart brengen van de wensen van de klant (needs analysis). Een stap na het maken van de offerte is het interne goedkeuringsproces: mag deze offerte zo de deur uit? En een andere belangrijke stap is het maken van de order. Ik vermoed dat de bedenker van de afkorting CPQ gedacht heeft dat NCPQO een te complexe term is.

CPQ of Guided Selling

CPQ is een nuttig begrip. Het helpt om een bepaald deel van het bedrijfsproces onder een gezamenlijke noemer te brengen. Maar wij als Sofon spreken liever over Guided Selling. Deze term geeft namelijk beter weer dat een goed CPQ-systeem de verkoper, dealer of koper begeleiding biedt. Vanaf behoefteanalyse tot en met de orderoverdracht. Begeleiding bij het maken van de juiste keuze voor de beste klantoplossing, die voor u als leverancier winstgevend is. Guided Selling staat voor van buiten naar binnen denken. Van klant naar oplossing en niet vanuit product naar klant.

CPQ en Guided Selling

CPQ en Guided Selling hebben gemeen dat hun functionaliteit niet wordt afgedekt door CRM- of ERP-systemen als het gaat om de verkoop van complexe klantspecifieke oplossingen. De praktijk wijst uit dat CRM-systemen zich concentreren op het verkoopproces, niet op de verkoopinhoud. En ERP-systemen zijn ontwikkeld voor logistiek en financiën, niet voor verkoop. Kent u verkopers die graag met een ERP-systeem werken?

Sofon Guided Selling brengt CRM en ERP bij elkaar

CRM- en ERP-systemen vervullen een belangrijke functie. Sofon Guided Selling vult echter het gat tussen deze twee systemen op, zoals u kunt zien in het schema. Herkent u deze lacune in uw organisatie? Wij helpen u graag deze valkuil te dichten.