background image 0

Integration Design

Sofon heeft al zijn waarde als standalone oplossing voor het slimmer maken van uw commerciële operatie. Maar u realiseert aanzienlijk meer waarde als u Sofon integreert met andere systemen die u gebruikt. U elimineert dan tijdrovend, foutgevoelig en verstorend handwerk tussen processen.
Inbedding van Sofon zorgt voor meer kwaliteit en snelheid in de gehele keten van marketing & sales, inkoop, service, productie en levering. U maakt daarmee uw bedrijfsproces repeteerbaar wat u een grote voorsprong op uw concurrenten geeft.

Probleemloos koppelen

Sofon kan zonder problemen geïntegreerd worden met elk pakket van elke leverancier. We hebben ruime ervaring met dergelijke koppelingen, want vrijwel al onze klanten werken met een ERP-systeem en vaak ook met PDM-, CAD-, CRM-pakketten en CNC-machines.

Consultant

Bij de implementatie van Sofon is een consultant van ons voor u met raad en daad beschikbaar. Zie ook: Implementation Consulting.

Werkwijze: start met architectuurplan

De integratie van Sofon in uw IT-structuur start met een architectuurplan. Onze solution architect maakt dit plan in samenspraak met uw IT-specialisten. Dit kunnen mensen van uw eigen IT-afdeling zijn, maar ook van een externe partij.
In het architectuurplan staat, in woord en beeld, hoe uw ‘IT-landschap’ eruit ziet als Sofon is ingebed. Het bevat onder meer een overzicht van al uw systemen, de gehele structuur van servers, de pakketten op die servers, de locatie van de master data en de tussenliggende connectors.

Ook als u Sofon kiest als stand alone oplossing maakt onze solution architect een architectuurplan voor u. Daarin staat dan de gehele IT-structuur m.b.t. Sofon aangegeven.

Werkwijze: bouwen, scholen, testen

Na goedkeuring van het plan start de daadwerkelijk koppeling van Sofon aan uw andere systemen. Samen met uw contactperso(o)n(en) zetten we de technische inrichting op papier: welke data moeten uitgewisseld worden en welke velden gekoppeld? We werken dit vervolgens technisch uit.
We bouwen de nieuwe situatie eerst op in een testomgeving. Dit doen we bij voorkeur op uw locatie, maar het kan ook bij ons op kantoor gebeuren. Uw medewerkers merken hier niets van, ze kunnen gewoon doorwerken.

Intussen traint onze consultant uw functioneel betrokken medewerkers - bijvoorbeeld uw modelbouwer, projectleider en/of anderen - in het werken met Sofon en het bouwen van een kennismodel.
We werken volgens het train-de-trainer-principe. Het is dus de bedoeling dat deze functionele medewerkers vervolgens hun collega-medewerkers (de eindgebruikers) trainen. We kunnen deze trainingen desgewenst ondersteunen of begeleiden.

Na het bouwen in de testomgeving zetten we de nieuwe situatie over in een acceptatieomgeving. Door u te selecteren eindgebruikers gaan de nieuwe mogelijkheden en de nieuwe routing met Sofon dan uitgebreid testen.
Als alles werkt, gaat u live met Sofon en werken uw medewerkers vanuit de nieuwe situatie.

Onze consultant blijft na livegang beschikbaar voor u. Hij blijft bij u betrokken totdat Sofon naar wens functioneert en de vooraf geformuleerde doelstellingen zijn gerealiseerd.

Ook interessant om te lezen
Implementation Consulting, Change consulting, Skilled Support, Continuous Improvement.