<
Connect with us   icon linkedin top   
background image 0
background image 1
background image 2

Implementation consulting

Sofon consultancy

De implementatie van Sofon oplossingen wordt uitgevoerd door onze eigen in-house consultants, die in vele implementaties ervaring hebben opgebouwd met de Sofon-producten. Zij blijven betrokken tot dat de Sofon-software door onze klanten in gebruik is genomen, naar wens functioneert en ook de doelstellingen – die vooraf zijn geformuleerd – daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

Sofon development

In sommige gevallen zijn er tijdens een implementatie ook integraties met andere systemen nodig. Hiervoor heeft Sofon haar eigen ontwikkelafdeling. De Sofon-consultants stellen specificaties van deze integraties op, die dan door onze ontwikkelafdeling worden geprogrammeerd.

Doelgericht

Sofon Ready to go logo Om de implementatie van de Sofon-software snel en probleemloos te laten plaatsvinden, heeft Sofon haar ervaring op dit gebied gebundeld in een speciale aanpak: Sofon Ready to Go. Een vooraf gedefinieerde projectaanpak, op basis waarvan in één dag de complete implementatie in kaart kan worden gebracht. Inclusief projectscope, projectdoelstellingen, projectorganisatie, betrokken medewerkers en projectplanning. Deze zaken worden samengevoegd in een projectplan, dat – na goedkeuring – dient als referentie voor de daadwerkelijke uitvoering van het project. Bovendien kan Sofon ook de projectaanpak van de klant volgen, waarbij Ready to Go wordt gehanteerd als referentie voor volledigheid en kwaliteit.

Overdracht aan de klant

De Sofon-oplossingen bevatten veel kennis over producten, regels, specifieke werkwijzen et cetera. Deze kennis is niet statisch, maar is voortdurend aan veranderingen onderhevig, waarbij bepaalde wijzigingen ook snel in de organisatie moeten worden doorgevoerd. Sofon is er van overtuigd dat klanten deze veranderingen zelfstandig moeten kunnen invoeren en controleren. Alleen dán zal kennis altijd up to date zijn en snel in de organisatie kunnen worden verspreid. Het is daarom noodzakelijk dat medewerkers van de klant al tijdens de implementatie van een oplossing betrokken worden bij het omzetten van deze kennis in zogeheten Sofon modellen. Zodra een systeem in gebruik wordt genomen, kunnen onze klanten deze daardoor zelfstandig up to date houden.

Kennismodellen

Zoals gezegd bevindt een groot deel van een Sofon-oplossing zich in modellen, die door onze klanten zelf worden onderhouden. De Sofon-software die wordt gebruikt voor het maken van modellen, vraagt enige specifieke kennis en vaardigheden. Als de modellen eenmaal zijn gebouwd, maakt de eindgebruiker gebruik van een zeer gebruiksvriendelijke toepassing, die qua 'look and feel' naar persoonlijke wensen is in te richten.
Onze consultants begeleiden uw medewerkers, zodat zij in staat zijn zelfstandig de gewenste en noodzakelijke wijzigingen in de modellen aan te brengen. Op deze manier wordt de bruikbaarheid en duurzaamheid van de toepassing gegarandeerd, ook bij veranderende omstandigheden en/of productscala. Doordat uw eigen mensen de modellen kunnen onderhouden, bent u tevens onafhankelijk van Sofon. In het geval dat u uw eigen mensen niet vrij wilt of kunt maken, kunnen wij onder voorwaarden dit functioneel beheer van u overnemen, ervan uitgaande dat uw medewerkers aan ons de noodzakelijke kennis ter beschikking stellen om de modellen optimaal te kunnen realiseren en/of te wijzigen.