background image 0

Implementation consulting

Bij de start van het implementatietraject van Sofon formeren we een stuurgroep met eindverantwoordelijke functionarissen van u en van ons. Van onze zijde is daarin altijd de delivery manager vertegenwoordigd. Hij is bij Sofon verantwoordelijk voor de inzet en aansturing van de consultants en voor customer service.

Consultant beschikbaar

Tijdens het implementatietraject is een consultant van Sofon voor u beschikbaar. Hij is van onze kant de projectleider en participeert ook in de stuurgroep. Hij begeleidt samen met uw projectleider het gehele implementatietraject. Hij houdt de planning in de gaten, ziet toe op tijdige informatievoorziening, stelt de specificaties op voor de integratie van Sofon met andere ICT-systemen, begeleidt en traint uw modelbouwers en zorgt voor verslaglegging. Hij blijft beschikbaar totdat Sofon naar wens functioneert en u de vooraf geformuleerde doelstellingen heeft gerealiseerd.

Om de voortgang te bewaken zullen wij er ook voor zorgen dat een tweede consultant uw traject kent, als achtervang. Aangezien al onze consultants een vergelijkbare werkwijze hanteren, blijft de lijn in de projectaanpak bij inzet van deze ‘tweede’ consultant dezelfde.

Projectaanpak

Wij hebben veel ervaring met de implementatie van Sofon. Op basis daarvan hebben we Sofon Ready to Go ontwikkeld, een uniforme projectaanpak voor snelle, probleemloze en gestructureerde invoering van Sofon.

Met Sofon Ready to Go brengen we in één dag de volledige implementatie in beeld: projectscope, projectdoelstellingen, projectorganisatie en projectplanning, waarin ook de resources (wie zijn erbij betrokken) en deliverables (wat leveren we wanneer op) zijn opgenomen. We voegen dit samen in een projectplan als leidraad voor de uitvoering van het project. Als u daar de voorkeur aan geeft is het uiteraard ook mogelijk dat we uw projectaanpak volgen. We hanteren Sofon Ready to Go dan als referentie voor volledigheid en kwaliteit.

Transparantie en slagvaardigheid

Een succesvolle projectaanpak is gebaat bij transparantie en slagvaardigheid. Die kunt u van ons verwachten. We communiceren proactief en zitten kort op de bal.
De projectdoelstellingen vertalen we in wekelijkse werkpakketten en dagelijks te behalen doelen, zodat de stappen in het project en de voortgang op elk moment helder zijn. We kunnen dan ook snel schakelen als er door omstandigheden iets misloopt en om het verstorend effect hiervan wegnemen.
Bovendien zijn we zo in staat om eventuele risico's die zich onderweg aandienen, tijdig te signaleren. Een risico kan bijvoorbeeld uitbreiding van de project scope zijn. Er worden dan zaken mee opgepakt die eigenlijk buiten het vizier van het project liggen. Blijkt die uitbreiding gewenst, dan spelen we daar flexibel op in. Wel is het dan belangrijk om de afspraken daar op aan te passen. Dan blijft een slagvaardige aanpak intact en komt de voortgang in het project niet in het gedrang.

Kennismodellen

Essentie van de Sofon-oplossing is dat u als klant uw kennis in kennismodellen vastlegt. Deze modellen zijn aan te passen aan de ‘look and feel’ die bij uw bedrijf past, zodat het werken ermee vertrouwd overkomt. Onze consultant traint uw functionele medewerkers in het gebruik van Sofon en het bouwen, aanpassen en aanvullen van de kennismodellen. Uw medewerkers zijn dan in staat om zelfstandig met de kennismodellen te werken en deze ook te onderhouden bij veranderingen binnen uw organisatie. Op deze manier garanderen we een duurzame oplossing en bent u onafhankelijk van Sofon.

Kunt of wilt u bij de implementatie geen eigen medewerkers vrij maken, dan kunnen wij dit functioneel beheer van u overnemen. We maken daar dan van tevoren afspraken over.

Ook interessant om te lezen
Change consulting, Skilled Support, Continuous Improvement.