Sofon Health Scan

To what extent is your organization healthy enough to be able to anticipate changes over and over again and to cope with the daily challenges it faces.

Sofon Health Scan

Achtergrond

In hoeverre is uw organisatie gezond genoeg om steeds weer te kunnen anticiperen op veranderingen en om het hoofd te bieden aan de dagelijkse uitdagingen waarvoor het zich gesteld ziet? Klanten vragen steeds meer specifieke oplossingen qua producten en services en tegen kortere levertijden, waarbij er tevens een grote druk is op kosten. Individualisering en maatwerk zijn hierbij de uitdagingen, waarvoor bedrijven zich geplaatst zien. Succesvol en winstgevend groeien in dit ‘ondernemingsklimaat’ vereist het optimaal benutten van de aanwezige kennis, ervaring en informatie in uw organisatie en een maximale flexibiliteit om snel te kunnen anticiperen. I)

De Sofon Health Scan levert u een eenduidig inzicht in de zwakkere plekken in uw organisatie, legt de verborgen ‘kwaaltjes’ bloot of geeft aan wat de gevolgen zijn, waarmee u hebt ‘leren leven’. Het doel is om u dusdanig inzicht te verschaffen in uw totale bedrijfsproces (‘van zand tot klant’), dat u gerichte acties kunt uitzetten. Om zo uw totale Supply Chain te versnellen, te vereenvoudigen en te verbeteren. Met als resultaat: meer concurrentiekracht, optimale betrouwbaarheid van het realisatieproces en gegarandeerde marges en hogere scoringskansen. Dit alles vanuit de invalshoek dat producten en diensten honderd procent in overeenstemming moeten zijn met de klantverwachtingen.

Positionering

De Sofon Health Scan is onderdeel van de aanpak van Sofon, waarin het duurzaam oplossen van een bedrijfsprobleem centraal staat. De scan positioneren wij op strategisch niveau, omdat vanuit de doelstellingen die het bedrijf heeft, gekeken wordt naar de ‘zwakke’ plekken in de organisatie, die het bereiken van deze doelstellingen tegenhouden, tegenwerken of vertragen.

Uitgangspunt

Zoals gezegd, dienen de producten en diensten honderd procent in  overeenstemming te zijn met de klantverwachtingen. Hierdoor is het mogelijk om deze efficiënt om te zetten naar producten en/of services. Vandaar dat het van belang is dat, op het moment dat de afspraken met de klant worden gemaakt, alle relevante kennis vanuit de totale Supply Chain wordt ontsloten. . Met behulp van de Health Scan worden de zwakke plekken in de totale flow blootgelegd, veroorzaakt door het ontbreken van kennis op het juiste moment, in de juiste vorm, op de juiste plaats.

Aanpak

Per afdeling worden met behulp van van een gedefinieerde vragenlijst de knelpunten in kaart gebracht, gekwantificeerd, gewogen en geprioriteerd. Per probleem worden de veranderingsdoelstellingen, gerelateerd aan de bedrijfsstrategie, eenduidig vastgelegd.

Hieruit komt een rapport dat u kunt beschouwen als de rapportage van een Health Check. De status van alle relevante onderdelen, uitgaande van een integraal bedrijfsproces dat de gehele Supply Chain afdekt, wordt op deze manier inzichtelijk gemaakt en gewogen. In feite ‘steken we de thermometer’ in uw organisatie en komen met een transparante en eenduidige diagnose, op basis waarvan een verbeterprogramma kan worden vormgegeven.

Vanuit een dergelijke diagnose kunnen oplossingsalternatieven in contouren worden uitgewerkt. Op basis van mogelijk- en onmogelijkheden kiest het management welke oplossing verder in detail wordt uitgewerkt en wat hiervan de integrale consequenties voor de organisatie zijn. Hierbij biedt Sofon Suite de mogelijkheid om de oplossingen te implementeren, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van bestaande systemen die al in de organisatie aanwezig zijn, zoals CRM, ERP en PDM.

Smart Customization, a desired conversion from ETO (Engineering to Order), to CTO (Configure to Order) and ultimo to ATO (Assembly to Order), is a vision concerning the organization of business processes, in which management and recording of the own product, the operational production processes and the automated support are closely tuned to each other.

This vision ties in seamlessly with the modern methods of process improvement like Six Sigma and Lean. Six Sigma has been developed from a quality management point of view and reduces the variations in production and business processes. Lean is developed from a logistics point of view, in which an optimal flow is aimed for without any waist such as latency, between and end stock.

Contact Sofon

Sofon B.V.
Science Park Eindhoven 5214
5692 EG Son

Nederland

  • +31 (0) 40 26 77 199

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contact Sofon (Duitsland)

Sofon Deutschland GmbH
Fritz-Peters-Strasse 20
47447 Moers
Duitsland

  • +49 (0)208 309 98 55 0

  • +49 (0)208 309 98 55 2

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.