background image 0

Sofon Concept Designer

Sofon Concept Designer is de optimale aanvulling van de Sofon Proposal Organizer. Met behulp van Sofon Proposal Organizer genereert U snel en eenvoudig offertes en orders. Uitgangspunt hierbij is een vragenlijst op basis waarvan de Sofon Proposal Organizer een passende oplossing genereert. Bovendien kan de Sofon Proposal Organizer met behulp van de antwoorden automatisch een twee- of driedimensionale afbeelding van het product genereren. De Sofon Concept Designer voegt hier nog een optie aan toe: voorafgaand aan de gedetailleerde vragenlijst stelt U eerst een overzicht van de componenten en hun samenhang m.b.v. een tekening vast.

Grafische samenstelling van het uitgangspunt

Voor bepaalde producten en oplossing is het wenselijk en verstandig om eerst met een tekening van de totale samenstelling te starten. Deze aanpak maakt het mogelijk dat Verkopers een ” ‘schets’ maken van de klant specifieke oplossing, zonder eerst alle details vast te leggen.

Het voordeel

Er zijn vele ‘tekentools‘ op de markt. Een deel daarvan, bijv. Microsoft Visio en CAD-systemen zijn voor het gebruik tijdens het verkoopproces of het samenstellen van een offerte te complex. Andere tools zijn makkelijk in het gebruik maar zodanig geïntegreerd dat de resultaten automatisch in een offerte kunnen worden gebruikt. Weer andere tools ondersteunen de gebruiker bij het uitwerken van mooie ideeën, maar het tool controleert vervolgens niet of deze ideeën ook tot maakbare oplossingen leiden. Sofon Concept Designer biedt een oplossing voor deze problemen. Een Verkoper kan eenvoudig een conceptuele tekening samenstellen, die vervolgens in de offerte wordt geïntegreerd. Bovendien leidt deze tekening tot de volgende verwerkingsstap: de gedetailleerde configuratie van de in de tekening opgenomen producten zowel als het samenstellen van een totaal offerte.

Eenvoudig te gebruiken

Het werken met de Sofon Concept Designer is zeer eenvoudig. Uit een bibliotheek haalt de gebruiker de gewenste componenten en plaats die op het tekenblad. Aansluitend kunnen deze componenten met behulp van voor gedefinieerde aansluitingen met elkaar verbonden worden, waarbij de Sofon Concept Designer meteen controleert of de koppeling mogelijk is. Bovendien wordt gecontroleerd of noodzakelijke componenten, die voor een specifieke oplossing verplicht zijn, in beschouwing worden genomen en voegt deze zo nodig toe.

Het concept uitwerken in een offerte

Indien het ontwerp van het concept met de klant en/of met Engineering is afgestemd, kan men beginnen met de volgende stap. Voor alle configureerbare producten uit het concept worden in de Sofon Proposal Organizer automatisch offerte posities gemaakt. Hier kunnen de gekozen producten via een vragenlijst verder gespecificeerd en berekend worden en opgenomen worden in de offerte- en/of order documenten.

Voordelen van de Sofon Concept Designer

  • Eenvoudig ontwerp van klant specifiek concept
  • Uitwerking door de Verkopers
  • Geen externe tekentools noodzakelijk
  • Controle op maakbaarheid van het concept
  • Productconfiguratie aan de hand van het klant specifiek concept
  • Integratie van het conceptuele ontwerp met offertes en orders