background image 0

Sales Funnel Management

Uw situatie

U heeft niet doorlopend zicht op wat er in de sales funnel gebeurt, alleen hoeveel geld er ongeveer aan offertes uitstaat. Salesmanagement slaagt er niet goed in om proactief te sturen op verkoopkansen. Verkopers leveren daartoe gegevens vaak pas laat aan, onvolledig ook. Het is moeilijk om dat veranderd te krijgen. Sturen is vooral bijsturen: hier zijn verkoopkansen gemist. Hoe kan dat? Wat hebben we niet goed gedaan? Wat moet er anders? Tegelijkertijd krijgt u signalen dat snel offertes uitbrengen een bottleneck is in uw bedrijf. Daardoor bent u al enkele veelbelovende prospects misgelopen. De vraag is zelfs of u een volgende keer nog wel wordt uitgenodigd om te offreren. Dat is toch een serieus probleem. Ook de kwaliteit van uw forecasts vormt een kopzorg. Eigenlijk heeft u te veel geld in voorraden zitten. En dat terwijl het óók voorkomt dat u levertijden niet haalt, omdat kritieke componenten niet tijdig zijn besteld. Ook wat capaciteit betreft is het een doorlopend gevecht om kosten in lijn te houden met inkomsten. Eigenlijk verloopt uw capaciteitsplanning nooit vloeiend. Dán kunt u niet tijdig aan goed personeel komen en dán ontstaat er weer onrust omdat reorganisaties nodig zijn. Hoe kan dit organischer verlopen?

De oplossing

Sofon biedt u gedetailleerde offertegegevens. Daarmee beschikt u over hoogwaardige informatie voor adequaat sales funnel management, realistische forecasts en weloverwogen planning van inkoop en productiecapaciteit.

Uw verkopers worden maximaal ondersteund in hun dagelijkse werk. Ze registreren alleen hun handelingen en activiteiten binnen hun dagelijkse werk. Ze hoeven geen aanvullende informatie in te typen die alleen voor het management van belang is. Daar lekt dus geen verkooptijd aan weg.

Sofon genereert voor het salesmanagement, als automatisch ‘bijproduct’, alle rapportages die voor sturing nodig zijn. Sales funnelanalyses zijn mogelijk over de gehele pipeline, op alle mogelijke deelaspecten en vanuit elke invalshoek. Salesmanagement heeft real time inzicht in leads, opportunities, budget proposals, offertes, contractbesprekingen, etc. En dat geldt niet alleen aantallen, maar ook wát er wordt gedaan, hoe snel erop wordt gereageerd, wat orderwaardes zijn. Salesmanagement weet dus waar zich sterke verkoopsignalen ontwikkelen, waar kansen dreigen te verdampen, waar te veel verkoopenergie weglekt, etc.

Dat maakt doelgerichte, proactieve sturing mogelijk.

Sofon berekent tevens automatisch slagingspercentages bij elke stap in de sales funnel. Dit gebeurt op basis van alle beschikbare informatie, inclusief ervaringsgegevens. Deze kanspercentages, gecombineerd met de detailinformatie uit de offertes over productopties, materialen, te leveren diensten e.d. maken forecasts mogelijk ten aanzien

van inkoop. Ze vormen ook een goede indicatie voor de planning van de productiecapaciteit.

Uw voordelen

  • Uw verkopers richten zich volledig op het aanboren en verzilveren van verkoopkansen.
  • Salesmanagement kan proactief sturen op het maximaliseren van verkoopkansen.
  • Uw toekomstige omzet wordt voorspelbaar.
  • U kunt uw inkoop adequaat plannen. U voorkomt onkosten en ontevreden of afhakende klanten als gevolg van bestelproblemen en het overschrijden van levertijden en u reduceert kapitaalverlies als gevolg van overtollige voorraden.
  • Op basis van de hoogwaardige informatie in Sofon signaleert u trends, zodat u kunt anticiperen op marktontwikkelingen.
  • U kunt uw productiecapaciteit adequaat plannen en maakt uw productieprocessen repeatable.
  • Doordat u in staat bent om op een organische wijze op- en af te schalen met inkoop en productiecapaciteit, bestuurt u uw bedrijf op een weloverwogen manier.

Ook interessant voor u

In aanvulling op uw sales funnel management kunt u ook alle andere aspecten van uw salesmanagement slim maken.

OF:


In aanvulling op uw sales funnel management kunt u ook de volgende processen slim maken: lead management, opportunity management, territory management, activity management, contact management, reseller enablement, groups and campaign management, sales reporting, lost order analysis, sales forecasting.