background image 0

Opportunity management

Uw situatie

Door uw complexe verkooporganisatie, met interne en externe verkopers die vanuit verschillende locaties in verschillende regio’s opereren, kost het u veel moeite om zicht te krijgen op de opportunities in de sales funnel. Gerichte sturing op het verhogen van verkoopkansen vindt daardoor vaak in een (te) laat stadium plaats. U merkt regelmatig dat opportunities die kansrijk lijken, toch verloren zijn gegaan. En waar bij de ene opportunity te veel activiteiten worden ondernomen zonder effect, ligt de voortgang bij andere te lang stil. De energie die in opportunities wordt gestoken, is onvoldoende efficiënt en effectief, sturing op maximalisering van verkoopkansen is gebrekkig en opportunity analyses zijn niet structureel te maken. Daarmee is uw zicht op mogelijk toekomstige omzet uiterst vaag.

De oplossing

Sofon biedt u alle inzicht en tools voor weloverwogen opportunity management. Uw verkopers registreren alle ontwikkelingen rond opportunities. Zij kunnen heel gemakkelijk zelf in de gaten houden of ze voldoende energie steken in de juiste activiteiten.

De salesmanagers kunnen de activiteiten rond opportunities van alle verkopers volgen. Ze zien de aard, frequentie, volgorde en intensiteit van de activiteiten. Met Sofon kunnen ze opportunities tevens systematisch en zuiver kwalificeren en erop sturen. Door de tijd heen kunnen ze namelijk slagingspercentages en verwachte orderwaardes aan opportunities toekennen. Geeft een opportunity een reële kans op een order t.o.v. de status als prospect, de acties die worden ondernomen, de ervaringsgegevens, de concurrentie, etc? Omdat ze met Sofon ook zuivere ervaringskennis van uw bedrijf meenemen, weten ze ook waar risico’s zitten die succes in de weg staan en waar zich zaken voordoen waar ze rekening mee moeten houden. Als ze zo systematisch, met steeds dezelfde methodiek, de kansen van oppportunities analyseren en kwalificeren, zien ze waar kansen dalen en toenemen.

Uw voordelen

  • U bent in staat om te sturen op de juiste activiteiten met de juiste snelheid en intensiteit om uw verkoopkansen te maximaliseren en het perspectief op werkelijke omzet te vergroten.
  • Aantallen opportunities in combinatie met hun slagingskans bieden u op elk moment een goed onderbouwde omzetverwachting. Ook kunt u voorspellen welke producten worden verkocht.

Ook interessant voor u

In aanvulling op uw opportunity management, kunt u ook uw lead management en sales funnel management slim maken.