background image 0

Prijs- en margemanagement

Uw situatie

In een sterk evoluerende markt neemt de behoefte aan nieuwe varianten snel toe. U  ervaart dat u deze dynamiek niet meer met uw prijsmechanisme kunt volgen. Duizend configuraties beprijzen gaat nog, maar als de varianten in de miljoenen lopen, wordt het ondoenlijk.

De verleiding is groot om een vaste marge bovenop de kostprijs (‘kostprijs plus’) toe te passen om de verkoopprijs te bepalen. Maar daarmee doet u zichzelf ernstig te kort. Een nieuwe optie kan productietechnisch weinig kosten, maar een grote meerwaarde geven voor de klant. En misschien is de klant wettelijk wel genoodzaakt een bepaalde optie te nemen. Dan zal hij ervoor willen of moeten betalen. ‘Kostprijs plus’ is in wezen een te simpel antwoord op een complexe realiteit. Het levert uzelf aanzienlijk minder marge op dan u met slim prijsmanagement had kunnen krijgen. Daarmee laat u de kortste weg naar winstmaximalisatie links liggen. Zonde dat u zelf niet profiteert van uw innovaties.

Eigenlijk beseft u wel dat ‘klantspecifiek leveren’ om een dynamisch en genuanceerd beleid van prijs- en margebepaling vraagt. Maar hoe komt u ertoe om alle prijsvariabelen tot hun recht te laten komen? Hoe verdisconteert u het belang, de waarde van opties voor uw klanten in prijzen? Al uw klanten hebben immers zo hun eigen toepassingen. Ze hebben ook met uiteenlopende (wettelijke) regelgeving te maken. Ze zitten met verschillende producten in verschillende concurrerende posities. Een combinatie van opties kan voor de ene klant een waardevolle variant opleveren, maar voor de andere niet zo veel toevoegen. Hoe zorgt u ervoor dat u niet overvraagt en prospects en klanten ziet afhaken, en niet te weinig vraagt en betere marges en zuivere winst laat liggen?

De oplossing: slim prijs- en margemanagement

Eigenlijk bent u op zoek naar een intelligent systeem waarin u al deze prijsvariabelen kunt onderbrengen en laten meewegen. Sofon heeft daar een passende oplossing voor. Met onze softwaremodules kunt u uw prijs- en margemanagement heel fijnmazig inrichten, perfect naar uw wens. U hoeft daarvoor uw ICT-systeem niet ‘overhoop te halen’. Onze softwaremodules sluiten aan op uw CRM- en ERP-systeem.

Essentie van de Sofon oplossing is dat u elke prijsvariabele van tevoren in een redenering (een stukje  kennis) vastlegt. En de redeneringen die voor een klant van toepassing zijn, hoeft u daarna enkel bij elkaar te voegen. Zo krijgt u in elke situatie een realistische, eerlijke prijs met een maximale marge. Uw verkopers kunnen in al hun offerteversies ook volledig consistent blijven.

U kunt bijvoorbeeld uw concurrentiepositie ten aanzien van een bepaalde afmeting van een product vastleggen. Het feit of een optie verplicht is of niet. Als dat per land verschilt, kunt u die verschillen ook ondervangen. Zo kunt u in uw prijzen ook verdisconteren aan wie u verkoopt, een handelaar of een eindklant bijvoorbeeld. Alles wat u wilt laten meewegen, kunt u in onze softwaremodules kwijt.

Uw voordelen

  • U bent niet onnodig duur en niet onnodig goedkoop. Daardoor voorkomt u dat prospects en klanten afhaken door een te hoge prijs en u laat geen winst liggen door een te lage prijs.
  • U bent in staat om hogere marges te maken en bewandelt hiermee de snelste weg naar verhoging van uw winst.
  • Doordat u prijsredeneringen van tevoren vastlegt, kunt u altijd snel met correcte en passende prijzen reageren op nieuwe behoeften in de markt.
  • Adequaat prijs- en margemanagement leidt tot consistent offreren en maakt u betrouwbaar als bedrijf. Uw verkopers staan sterker in hun onderhandelingspositie.