background image 0

Revenue recognition

Uw situatie

Als klantordergestuurd bedrijf met een groeiend aantal klanten werkt u met een grote diversiteit aan langlopende contracten. Deze hebben alle hun specifieke bepalingen, voorwaarden, betalingsafspraken en betalingstermijnen. Bij uw financiële administratie  zijn enkele medewerkers doorlopend bezig om alle contracten tot in detail uit te pluizen teneinde omzetten correct te boeken en (kwartaal)rapportages kloppend te krijgen. Deze revenue recognition is een voortdurend punt van aandacht en zorg. Controle, controle, controle.

U heeft het een keer aan de hand gehad dat voorwaarden van een paar contracten niet goed waren ingeschat. Daarbij was het in een enkel geval ook nog eens fout gegaan met de omrekening in verschillende valuta. Fouten die pas in een laat stadium naar boven kwamen. U moest de cijfers naar beneden bijstellen, een hoop heibel. Gelukkig heeft het de krant niet gehaald, maar revenue recognition blijft een zorg. En een personele kostenpost….

De oplossing

Met Sofon vormt revenue recognition geen kopzorg. Zodra een offerte wordt omgezet in een contract worden alle bepalingen, voorwaarden en betalings- en factureringsafspraken - aanbetalingen, vooruitbetalingen, betalingstermijnen, kortingen, etc. - automatisch vertaald naar de juiste omzet getallen ten behoeve van uw revenue recognition. Finance hoeft geen contracten na te pluizen, moeizaam gegevens te vergaren of extra registratiewerk te verrichten om te kijken wanneer er gefactureerd kan worden.

Integendeel. Een druk op de knop volstaat om een schema te genereren dat voor het betreffende contract aangeeft in welke perioden welke bedragen als omzet geboekt mogen worden. Dit schema kan ook in een ander systeem worden ingelezen als dat nodig is. Dit maakt uw revenue recognition oneindig veel gemakkelijker en minder tijdsintensief. En, belangrijker nog, u weet dat uw revenue recognition sluitend is met alle contracten die u afsluit zodat u geen discussie krijgt met uw accountant over uw gerapporteerde omzet.

Uw voordelen

  • U spaart op Finance veel mankracht uit voor het uitpluizen van contracten voor revenue recognition.
  • U loopt geen risico’s dat u omzetten verkeerd boekt en dat (kwartaal)rapportages niet kloppen en voorkomt problemen (met aandeelhouders), een slechte pers en boetes en straffen.

Ook interessant voor u

In aanvulling op uw revenue recognition kunt u ook alle andere aspecten van quoting and contracting slim maken: quote creation, quote management, cost of goods sold, sales negotiation management, discount/rebate management, contract creation, contract (lifecycle) management, authorization and approval, revision and version management.