background image 0

Offerte management

Uw situatie

U heeft een zeer omvangrijke portefeuille van uitstaande offertes: honderden, duizenden op doorlopende basis. Sommige staan langer uit, sommige kennen vele versies.

Welbeschouwd is uw offertetraject eigenlijk weinig transparant. U ziet hoe lang offertes openstaan, maar wat er allemaal wordt geoffreerd? Het is vrijwel ondoenlijk om daar volledig inzicht in te krijgen. Sales voert wel regelmatig deelanalyses uit, maar verder gaat het niet. Er sluipt namelijk ontzettend veel werk in het doorlezen van offertes en verzamelen van gegevens. Het zijn gedeeltelijke momentopnames. Doorlopend real time inzicht heeft u niet. Jammer, want dan zou u meer kunnen sturen, verder vooruit kunnen kijken. Sturing en planning van inkoop en productie beginnen in uw bedrijf eigenlijk pas als offertes orders worden. Dan gaan alle radertjes draaien. Dat maakt het hectisch, met periodes van overstelpende drukte en terugval.

De oplossing

Sofon is erop ingericht om, vanuit elk selectiecriterium, informatie uit alle uitstaande offertes te genereren. Zo kunt u uw offerteportefeuille beheren en bewaken, analyses maken en al in een vroeg stadium tot sturing en voorbereiding komen van uw inkoop en productie. Offertes zijn in Sofon geen moeizaam door te spitten documenten, ze zijn altijd transparant. U heeft inzicht in wat u allemaal aanbiedt, verdeeld over klanten, landen, producten, waarde, productonderdelen, uit welke invalshoek u het ook wilt bekijken.

Door de transparantie van Sofon zien uw salesmanagers bijvoorbeeld snel welke offertes kansrijk zijn en waar ze stilgevallen zijn en op dood spoor zitten. Dat maakt periodieke sanering mogelijk om te voorkomen dat uw sales funnel vervuilt en uw verkopers zich te veel met kansloze aanbiedingen bezighouden.

U kunt ook proactief opereren als u een productonderdeel wilt vervangen dat nog in uitstaande offertes wordt aangeboden. Of als u bijvoorbeeld leverproblemen heeft met een bepaalde component. Sales kan dan eenvoudig de prospects en klanten selecteren van de offertes waarin dat onderdeel voorkomt en hen een alternatief voorstellen.

Als management kunt u ook in bredere zin sturen op offertes. Stel dat u veel ruimte heeft in de productie, dan kunt u offertes proberen te versnellen om uw productiecapaciteit maximaal te benutten. Uw verkopers kunnen de betreffende klanten dan benaderen en bijvoorbeeld via kortingen stimuleren snel te beslissen.

Uw voordelen

  • Door gedetailleerd inzicht in uw offertes kunt u al in een vroeg stadium globaal voorspellen wat er in voorliggende periodes op u afkomt qua inkoop en productie.
  • U bent in staat om tijdig actie te ondernemen naar uw toeleveranciers toe.
  • Doorlopend real time inzicht in offertes helpt u uw productieprocessen te optimaliseren en uw bedrijf weloverwogen te besturen.

Ook interessant voor u

In aanvulling op uw quote management kunt u ook alle andere aspecten van quoting and contracting slim maken: quote creation, cost of goods sold, sales negotiation management, discount/rebate management, authorization and approval, contract creation, contract (lifecycle) management, revision and version management, revenue recognition.