background image 0

Contract management

Uw situatie

Het beheren en muteren van contracten kost u veel tijd. U zet daar geen onervaren krachten meer aan. Op dat punt is het te vaak fout gegaan en dat heeft vanwege technische onvolkomenheden in producten aardig wat geld gekost. Contracten zijn altijd complex, met veel afspraken en bepalingen. Ze correct aanpassen is monnikenwerk, want elke verandering genereert weer een andere. Daar zat de pijn ook altijd. Aanpassingen die werden gedaan zonder dat men de consequenties had overzien. De keer bijvoorbeeld dat de kredietverzekering niet werd aangepast. Daar heeft u nog wel eens nachtmerries over. Nu heeft u het redelijk onder controle, maar het blijft een flinke kostenpost, contract management. Daar zou iets op te bedenken moeten zijn…..

De oplossing

Sofon maakt geautomatiseerd contract (lifecycle) management heel gemakkelijk mogelijk. Contracten zijn geen ondoorzichtige documenten, maar transparante en hanteerbare informatie die u kunt analyseren vanuit elk gewenst selectiecriterium: bijvoorbeeld soorten klanten, wat u verkoopt in welke markten, etcetera. U bent uitstekend in staat om uw contracten proactief te beheren en te bewaken, te muteren en te benutten voor het sturen van uw inkoop en productie.

Door inzicht in de verloopdata van contracten kunt u tijdig initiatieven nemen om contracten te verlengen. Contractmutaties kunt u volledig gecontroleerd laten plaatsvinden. Dit is goud waard als u grote aantallen contracten en (ingewikkelde) contractcombinaties heeft waarop veel gemuteerd wordt. Het scheelt enorm veel mankracht aan uitzoekwerk en voorkomt veel fouten. Want welke mutatie mag niet en welke wel in welke omstandigheden? Wat betekent het voor andere afspraken? Welke financiële consequenties zitten er aan vast? Handmatig hiermee omgaan is linke soep. Sofon genereert de antwoorden uit de gegevens in de vastgelegde contracten, zodat aanpassingen altijd correct zijn. Hetzelfde geldt voor de omgang met onderhouds- en servicecontracten. U heeft met Sofon altijd snel de juiste gegevens bij de hand, zodat u uw verplichtingen correct kunt nakomen.   

Als u veranderingen in uw producten of diensten wilt doorvoeren, selecteert u eenvoudigweg de klanten die u dit contractueel aanbiedt en benadert hen met alternatieven en bijbehorende prijzen.

Door doorlopend inzicht in uw contracten weet u waar u aan toe bent met inkoop van materialen en planning van uw productiecapaciteit. U kunt anticiperen op dreigende problemen in voorraden en personele bezetting.

Uw voordelen

  • Contract management wordt aanzienlijk minder arbeidsintensief en foutgevoelig.
  • U kunt met minder mankracht uw contracten beheren en muteren.
  • Door inzicht in contracten kunt u het vervangen van producten en diensten efficiënt aanpakken.
  • Met doorlopend inzicht in wat er contractueel van u wordt verwacht kunt u inkoop en productiecapaciteit adequaat plannen.

Ook interessant voor u

In aanvulling op uw contract (lifecycle) management kunt u ook alle andere aspecten van quoting and contracting slim maken: quote creation, quote management, cost of goods sold, sales negotiation management, discount/rebate management, contract creation, authorization and approval, revision and version management, revenue recognition.