background image 0

Offreren en contracteren

Met Sofon kunt u uw proces van quoting and contracting slim inrichten. U heeft op elk moment inzicht in wat er in offertes staat, wat er in onderhandelingen gebeurt en wat uw contracten aan afspraken en verplichtingen bevatten.

U bent in staat om klanten bij elk vraag en nieuwe vraag snel van 100% betrouwbare offertes te voorzien en consistent te zijn in al versies van een offerte. U kunt op een gecontroleerde manier kortingen toepassen en autorisatie- en goedkeuringsregels hanteren, wat de vaart in uw offerteproces houdt. Uw verkopers kennen hun onderhandelingsruimte en kunnen geen verkeerde toezeggingen doen, waarmee u onnodige kortingen voorkomt. Tegelijkertijd bent u in staat te sturen op wat voor uw bedrijf op momenten het belangrijkste is.

Door het inzicht dat Sofon vanaf de allereerste offerte biedt, ziet u in een vroeg stadium wat er qua inkoop en productie op u afkomt. Daar kunt u optimaal naar handelen. Het beheren en muteren van lopende contracten kost, hoe complex ze ook zijn, weinig mankracht. De informatie uit contracten wordt automatisch gebruikt om uw omzet correct te boeken (‘revenue recognition’). Dit scheelt u veel werk en voorkomt dat u onbedoeld omzetten verkeerd rapporteert met alle gevolgen van dien.

Met Sofon maakt u binnen quoting and contracting de volgende processen slim:

Quote creation

U maakt in elk onderhandelingsstadium heel snel 100% correcte en betrouwbare offertes die een antwoord bieden op het probleem of de vraag van klanten.

Quote management

Door doorlopend inzicht in wat u aanbiedt kunt in het offertestadium gecontroleerd zaken veranderen binnen uw aanbod en u op offertes sturen om uw inkoop en productie te stroomlijnen.

Cost of goods sold

Door inzicht in onderliggende kosten van uw producten en bijbehorende diensten kunt u op elk moment sturen op het grootste belang voor uw bedrijf, of dat nu maximale marges zijn of het goed aan de gang houden van uw productie.

Sales negotiation management

In onderhandelingstrajecten zijn alle beslissingen en de consequenties daarvan op elk moment inzichtelijk, zodat u niet alleen op maximaal rendement kunt sturen, maar ook voorkomt dat er toezeggingen worden gedaan die u niet kunt waarmaken en/of die u veel geld kosten.

Discount/rebate management

U bent in staat om gecontroleerd om te gaan met kortingen, met de juiste stimulansen voor uw verkopers, waardoor u meer inkomsten genereert.

Authorization and approval

Door het benutten van gedetailleerde autorisatie- en goedkeuringsregels lopen uw offertetrajecten vlot door, terwijl u tevens boze klanten en veel kosten voorkomt als gevolg van niet waargemaakte toezeggingen.

Contract creation

U heeft, zonder dat u dit extra mankracht kost, altijd inzicht in de contractuele verplichtingen van uzelf en van uw klanten en kunt dus altijd zorgen voor opvolging hiervan.

Revision and version management

Uw offerteversies zijn altijd consistent, terwijl veranderingen in versies automatisch worden doorvertaald in de consequenties die ze op alle vlakken hebben. Daardoor worden er geen foute en ondoordachte toezeggingen gedaan en voorkomt u ongunstige deals, hoge herstelkosten en ontevreden klanten.

Contract (lifecycle) management

U kunt op een gecontroleerde manier uw contracten beheren en muteren zonder dat dit extra mankracht kost, aanpassingen in producten en diensten doorvoeren en uw inkoop en productiecapaciteit plannen.

Revenue recognition

Zodra offertes in contracten worden omgezet, worden alle gegevens automatisch vertaald naar te boeken omzet. Dit scheelt niet alleen veel uitpluiswerk, maar voorkomt ook dat u onbedoeld omzetten verkeerd boekt en daardoor boetes en straffen opgelegd krijgt.