background image 0

Mission Statement

Organisaties en bedrijven de helpende hand bieden. Dat is wat Sofon voor ogen heeft. Als leverancier van verkoopondersteunende software, denken we in oplossingen, niet in problemen. Ons doel is immers om uiteindelijk bij te dragen aan een hogere verkoopproductiviteit, meer scoringskansen en kostenbesparingen voor de klant. Zijn succes is ons succes!

Sofon doet dit door het toepassen van ICT op het gebied van contract- en offertemanagement, product configuratie en calculatie. De uitdaging waarvoor veel organisaties en bedrijven zich gesteld zien, is snel anticiperen op veranderende omstandigheden. Met behoud van kwaliteit. Wie dit kan realiseren, vergroot zijn concurrentiepositie door altijd de juiste oplossing aan de klant te kunnen bieden. De Sofon-consultants maken dit mogelijk met de door Sofon ontwikkelde standaard software.

Contract- en offertemanagement

Organisaties en bedrijven dienen zich meer en meer aan te passen aan de wensen van hun klanten. Dit vraagt om specifieke producten en diensten. Sofon richt zich op het optimaliseren en beheersen van het proces van vastleggen, beheersen en realiseren van de klantwensen. Vaak met toenemende complexiteit, vastgelegd in voor de klant op maat gemaakte contracten en/of offertes.

De klant verwacht een bepaalde kwaliteit van de geleverde producten en diensten. Dit is echter voor organisaties en bedrijven niet altijd evident, want zij hebben te maken met steeds wijzigende markten. Sofon biedt een oplossing waarmee kennis over de producten en productprocessen niet alleen eenvoudig kan worden vastgelegd, maar ook snel en foutvrij kan worden ontsloten, op het moment dat de (potentiële) klant er om vraagt. Hierdoor kan te allen tijde een optimale afstemming van de gehele keten ‘inkoop-productie-levering-installatie-service’ worden gegarandeerd.

Standaard

Sofon biedt standaard software, waarin alle kennis die nodig is om afspraken vast te leggen tussen  klanten en uw bedrijf wordt vastgelegd in modellen. Niet alleen van het product, maar ook over de condities die van belang zijn voor de levering en facturatie. Daarnaast kan de levenscyclus van contracten en offertes worden gemanaged. Voor het bouwen van de modellen is geen programmeerkennis nodig, maar kennis van de betreffende business.

Modellen worden evolutionair gebouwd door modelbouwers van de klant óf indien gewenst van Sofon. Dit betekent dat we starten met een eenvoudig, voorlopig model, dat via feedback van medewerkers, kan worden verbeterd en uitgebouwd tot het eindmodel. Deze werkwijze garandeert een herkenbare en bruikbare oplossing. Eén die steeds weer wordt verrijkt met nieuwe kennis en daarmee in waarde toeneemt.