background image 0

Kernwaarden

Sofon heeft de ambitie om wereldwijd herkend en erkend te worden als een leidende speler op het gebied van services en software, in relatie tot contract- en offertemanagement. Om deze missie te realiseren, laat Sofon zich continu leiden door een aantal kernwaarden. Dit zijn de kwaliteitscriteria waarop de producten en services van Sofon kunnen worden beoordeeld.

Klantgerichtheid
De klant staat bij ons centraal. De ontwikkeling van onze diensten en software modules wordt nauw afgestemd op de wensen en behoeften van onze klanten. De klant is de belangrijkste discussiepartner bij het vaststellen van onze ontwikkelagenda.

Betrouwbaarheid
Integriteit, eerlijkheid en duurzaamheid vormen het fundament van iedere relatie die we aangaan. Wij zijn met onze klanten continu op zoek naar een ‘win-win-situatie’. Met respect voor de belangen van beide partijen.

Duurzaamheid
Sofon wil duurzame oplossingen bieden, door deze te baseren op het vastleggen van kennis in modellen. Deze informatie kan eenvoudig met behulp van onze software worden beheerd en aangepast. Hierdoor is Sofon in staat maximale flexibiliteit en duurzaamheid in te bouwen.

Kwaliteitsbewustzijn
Om een duurzame samenwerking te starten met onze klanten, is kwaliteit essentieel. Dit betekent dat we ons intern focussen op het aanpassen van onze houding, werkwijze, cultuur en de manier waarop we werken. Op deze manier groeien de vaardigheden van onze medewerkers continu en verbetert hun functioneren. Dit leidt tot werkelijk veranderend gedrag in de praktijk.

Baanbrekende resultaten
Sofon stimuleert zichzelf én haar klanten om zich verder te ontwikkelen en kansen en mogelijkheden optimaal te benutten. Sofon is ervan overtuigd dat alleen passie en overtuiging leiden tot innovatieve ideeën. Hiervoor is een organisatie nodig met een sterk lerend vermogen.

Persoonlijk succes
Sofon wil een cultuur koesteren waarbinnen mensen zichzelf kunnen ontwikkelen en het beste uit zichzelf kunnen halen. Hiervoor is zelfvertrouwen cruciaal. Zelfvertrouwen groeit met name als je persoonlijk succes behaalt en dat ook als zodanig ervaart. Belangrijke condities die Sofon levert, zijn duidelijke afspraken over persoonlijke en bedrijfsresultaten.

Vooral bij een samenwerking krijgen de kernwaarden klantgericht, betrouwbaarheid, kwaliteitsbewustzijn, persoonlijk succes en baanbrekende resultaten hun echte betekenis. Dan voelt het teamresultaat als een persoonlijk succes. De kunst is een infrastructuur te creëren, waarbij samenwerking spontaan ontstaat.

Het uitspreken en uitdragen van een missie is pas zinvol als een ieder bereid is om zich in zijn dagelijkse acties hierdoor te laten leiden. Intern en extern. Mijns inziens kunnen we alleen succesvol zijn, als we er met zijn allen voor gaan!

Paul Kimmel,
Founder