background image 0
woensdag, 22 november 2017 11:32

CUSTOMER DAY 2017

customer day edit Op woensdag 22 november 2017 organiseert Sofon haar jaarlijkse Customer Day op de High Tech Campus te Eindhoven voor onze Sofon-klanten.

‘If you want to make your life more simple, automate as much of your day and routine as possible’. Mike LaVere. Read more

‘Simplify the Quote-to-Cash Process’. Paul Kimmel, CEO of Sofon. Read more

Deze uitspraken weerspiegelen de uitdagingen die zowel het management als ook medewerkers van bedrijven met klantspecifieke producten en diensten tegenkomen.

Beslissingspunten zijn van vitaal belang voor mentale helderheid en denkproces. Des te meer hersenen tijd en energie moeten besteden aan repeterende activiteiten, des te minder tijd beschikbaar is voor beslissingen die echt belangrijk zijn.

Sofon streeft ernaar uw leven aangenamer en succesvoller te maken door de complexiteit van de besluitvorming en van de gevolgen van uw beslissingen te vereenvoudigen.

Tijdens onze Customer day willen wij u over dit thema inspireren.

Agenda Customer day 2017

09.30 - 10.00 Ontvangst

10.00 - 12.00 Ochtend sessie  
   
- Welkom en opening

- Klanten spreken over Sofon:
 • Sofon bij Euramax. Euramax is een premium coating specialist die wereldwijd voorgecoat aluminium levert. Euramax heeft geen statische producten catalogus.
  Daarom is voor de opzet gekozen van dynamische data uploads die de Sofon product configurator met data van de verantwoordelijke afdelingen nagenoeg Live maken.
  Peter Wijers en René Driessen delen hun tips and traps bij dit type toepassing van Sofon.
  Customer interview van Euramax Lezing van Peter Wijers
 • Sofon bij KPN. KPN is een toonaangevende leverancier van ICT-diensten waaronder: Clouddiensten, Internet-of-Things, Security & Privacy maar ook mobiel bellen.
  Door digitale transformatie wil KPN de beste dienstverlener van Nederland worden.
  Om dit te kunnen bereiken is het nodig de klantinteracties te vereenvoudigen.
  Hiervoor bouwen KPN en Sofon in een scrum-team samen verder aan de KPN Bid Generator.
  Aletta de Graaf van KPN neemt u graag mee op ‘Agile Safari’ bij het KPN-Sofon team.
  Lees meer over KPN met Sofon
 • Sofon bij Scansonic. Scansonic staat voor innovatie, perfectie en betrouwbare samenwerking op het gebied van laser materiaalverwerking en automatiseringstechnologie. Scansonic heeft met de Sofon QIS oplossing één platform waarop zowel strategische partners en dealers én haar eigen verkopers in Europa, Noord- en Zuid-Amerika (V.S., Brazilië en Argentinië), China, Japan en Zuid-Afrika hun eigen configuraties en offertes kunnen maken. Solution Manager CPQ Sven Kotteck presenteert de functionaliteit van het QIS-portal van Scansonic en de voordelen die daaruit voortvloeien voor de business van Scansonic.
  Productconfigurator in de praktijk
12.00 - 14.00  Lunch / Ervaringen delen / Expo Sofon software producten / Sofon experts ontmoeten

14.00 - 16.20 Middag sessie

- Sofon reselleroplossing QIS 2017

- Azure / Web editions van Sofon producten

- Highlights Sofon software Baseline 2017

- Sluiting

16.20 - 18.00  Napraten onder het genot van een hapje en drankje

people


Hier inschrijven!Routebeschrijving

‘Simplify the Quote-to-Cash Process’. Paul Kimmel, CEO of Sofon. Weiterlesen...

Diese Aussagen spiegeln die Herausforderungen wider, denen sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter von Unternehmen mit kundenspezifischen Produkten und Services gegenüberstehen.

Entscheidungspunkte sind das Futter für geistige Klarheit und Denkprozesse.

Je mehr Gedanken man sich über sinnlose Aktivitäten machen muss, desto weniger Zeit und Energie ist verfügbar für Entscheidungen, die wirklich wichtig sind.

Sofon bemüht sich, Ihr Leben angenehmer und erfolgreicher zu machen, indem es die Komplexität der Entscheidungsfindung und die Konsequenzen Ihrer Entscheidungen vereinfacht. Während unseres Kundentages wollen wir Sie mit diesem Thema inspirieren.

Agenda Customer Day 2017

09.30 - 10.00 Empfang

10.00 - 12.00 Morgensitzung  
   
- Willkommenswort

- Kunden teilen Erfahrungen mit Sofon:
 • Sofon bei Euramax. Euramax ist ein Premium-Beschichtungsspezialist, der weltweit vorbeschichtetes Aluminium liefert.
  Euramax hat keinen statischen Produktkatalog.
  Deshalb wurde die Entscheidung getroffen, dynamische Daten-Uploads einzurichten, die den Sofon Produktkonfigurator mit Daten aus den verantwortlichen Abteilungen virtuell Live machen.
  Peter Wijers und René Driessen geben Tips und Traps zu dieser Art der Anwendung von Sofon.
  Customer Interview mit Euramax Lesung von Peter Wijers
 • Sofon bei KPN. KPN ist ein führender Anbieter von ICT-Diensten, darunter Cloud-Services, Internet of Things, Security & Privacy, aber auch Mobilfunk.
  Durch die digitale Transformation will KPN der beste Dienstleister in den Niederlanden werden.
  Um dies zu erreichen, ist es notwendig, die Interaktion mit den Kunden zu vereinfachen.
  KPN und Sofon arbeiten gemeinsam am KPN Bid Generator in einem Scrum-Team.
  Aletta de Graaf von KPN freut sich darauf, Sie mit dem KPN-Sofon Team auf 'Agile Safari' zu begleiten.
  Mehr über KPN mit Sofon
 • Sofon bei Scansonic. Scansonic steht für Innovation, Perfektion und zuverlässige Partnerschaft auf dem Gebiet der Laser-Materialbearbeitung und Automatisierungstechnik. Mit der Sofon QIS-Lösung verfügt Scansonic über eine einzige Plattform, auf der strategische Partner und Händler sowie der eigene Vertrieb in Europa, Nord- und Südamerika (USA, Mexiko, Brasilien und Argentinien), China, Japan und Südafrika eigene Konfigurationen und Angebote erstellen können. Solution Manager CPQ Sven Kotteck präsentiert die Funktionalität des QIS-Portals von Scansonic und die daraus resultierenden Vorteile für das Unternehmen.
  Produktkonfigurator in der Praxis
12.00 - 14.00 Mittagessen / Erfahrungsaustausch / Expo Sofon Softwareprodukte / Treffen von Sofon Experten

14.00 - 16.20 Mittagssitzung

- Sofon Händlerlösung QIS 2017

- Azure / Web Editionen von Sofon Produkten

- Highlights Sofon Software Baseline 2017

- Tagesabschluss

16.20 - 18.00 “Meet & Greet” bei Getränken und Finger Food

people


Jetzt hier anmelden! Routenbeschreibung