Opportunities, calculaties, prijzen, condities, offertes en contracten inzichtelijk en onder controle


Servicemanagement

Het leveren van service op maatwerkproducten is een extra uitdaging voor bedrijven die klantspecifieke producten leveren. Immers, ieder geleverd product is anders en vraagt daarom ook om service die daarop aansluit. Zo zal het nodig zijn om te beschikken over de productspecificatie alvorens u het juiste vervangingsdeel kunt opsturen. Vervolgens zult u willen beslissen of het betreffende onderdeel al dan niet in rekening moet worden gebracht en of u de verplichting hebt om storingen binnen een afgesproken tijd te verhelpen.

Begeleiding van het volledige verkoopproces

Sofon Guided Selling biedt niet alleen ondersteuning tijdens het verkoopproces, maar ook daarna. Zo kunt u met Sofon al tijdens het offerteproces een onderhoudscontract configureren en aanbieden. Na de order kunt u het onderhoudscontract zodanig vastleggen dat u daarop met Sofon preventief onderhoud kunt plannen en serviceverzoeken kunt verwerken.

Guided Service = de juiste service-actie

Sofon Guided Selling wordt Sofon Guided Service bij het verwerken van serviceverzoeken. Sofon biedt u de mogelijkheid om – gebaseerd op de klantgegevens – tijdens de beantwoording van de servicevragenlijst vast te stellen welk onderhoudscontract de betreffende klant heeft en op welk geconfigureerd product service wordt gevraagd. Met behulp van deze informatie begeleidt Sofon het callcenter van de serviceafdeling bij het stellen van de juiste vragen, het stellen van de juiste prioriteit en het geven van de juiste instructies aan de servicemonteur.  Hiervoor maakt Sofon een service-actie aan.

Financiële data up-to-date en accuraat

Gebruikte materialen en gemaakte uren kunnen door de servicemonteur in Sofon bij de service-actie worden vastgelegd. Hierna kan Sofon – op  basis van deze gegevens en de gemaakte afspraken – een  conceptfactuur opstellen en/of de juiste gegevens hiervoor aan uw financiële systeem aanleveren.

Statistische gegevens

Omdat in Sofon alle geleverde producten inclusief hun configuratie bewaard blijven, kunnen eenvoudig statistische gegevens worden gerapporteerd. Bijvoorbeeld wanneer een bepaald onderdeel in alle geleverde machines moet worden vervangen.