Opportunities, calculaties, prijzen, condities, offertes en contracten inzichtelijk en onder controle


CRM/ERP/CAD/PDM Integratie

Sofon Guided Selling voorziet in het versnellen, vereenvoudigen en verbeteren van de kwaliteit van verkoopprocessen en verkoopdocumenten. Dit resultaat is alleen te behalen als optimaal gebruik wordt gemaakt van de informatie die al beschikbaar is in andere systemen en als in Sofon gegenereerde informatie wordt aangeleverd aan andere systemen. Sofon is een open systeem dat eenvoudig informatie uitwisselt met andere systemen. Hierbij wordt met name gebruik gemaakt van uitwisseling op basis van XML.

Integratie met CRM (Customer Relationship Management)

Hoewel Sofon een complete frontoffice-oplossing levert, wordt in situaties waar al een CRM-systeem beschikbaar is, alleen de Sofon-functionaliteit ingezet die binnen het CRM-systeem niet beschikbaar is. In de regel komt de koppeling erop neer dat in CRM de gegevens worden bijgehouden van prospects, klanten, contactpersonen, activiteiten en opportunities. Als een offerte moet worden opgesteld, dan wordt Sofon opgestart vanuit het CRM-systeem en gevuld met alle voor de offerte relevante gegevens zoals klantgegevens en prijsafspraken. Als de offerte is gemaakt, stuurt Sofon de relevante informatie voor het CRM-systeem terug, zoals de totaalprijs en versiegegevens van de offerte. Zo kan een offerte later eenvoudig worden teruggevonden. Daarnaast levert Sofon de complete offerte aan in PDF-formaat, zodat deze als bijlage bij de opportunity kan worden bewaard.

Integratie met ERP (Enterprise Resource Planning)

De integratie tussen ERP en Sofon zorgt ervoor dat orders die in Sofon zijn opgesteld volledig worden overgezet in ERP,  inclusief stuklijsten, routings en kosten. Zo beschikt het ERP-systeem over alle gegevens om de productie, levering en facturering te laten plaatsvinden. Omdat het ERP-systeem vaak de basis is voor veel bedrijfsbrede informatie – zoals klant- en artikelgegevens – maakt Sofon gebruik van deze gegevens.

Integatie met PDM (Product Data Management)

In steeds meer bedrijven wordt een PDM-systeem ingezet voor het centraal onderhouden van artikelgegevens, productspecificaties, tekeningen en andere informatie. Alle voor Sofon relevante informatie in PDM wordt door Sofon gebruikt. Als PDM wordt ingezet voor het specificeren van klantspecifieke producten, dan kan de informatie die vanuit Sofon orders beschikbaar komt, aan PDM worden aangeleverd.

Integratie met CAD (Computer Aided Design)

Sofon kan informatie vanuit CAD-systemen in Sofon inlezen als basis voor een nieuwe configuratie. Daarnaast kan Sofon informatie aanleveren, waarmee in CAD een parametrische tekening wordt opgebouwd, die daarna in CAD kan worden bewerkt.

Integratie met andere systemen, zoals Microsoft Office

Vanwege het open karakter van Sofon kan eenvoudig gebruik worden gemaakt van voor Sofon relevante informatie in bestaande systemen. Hierbij kan gedacht worden aan prijsinformatie in Microsoft Excel-bestanden.  Het CRM-systeem van Sofon integreert met Microsoft Office en met name met contactgegevens, agenda, activiteiten en e-mail.