Opportunities, calculaties, prijzen, condities, offertes en contracten inzichtelijk en onder controle


Contractmanagement

Sofon Guided Selling ondersteunt het genereren van contractdocumenten. Maar het aangaan van een contract betekent het zich committeren aan toekomstige verplichtingen. Omdat al deze verplichtingen met Sofon op een logische manier in een contract kunnen worden vastgelegd, is het een kleine stap naar het managen van de aangegane contracten.

Contracten onder controle

Sofon Guided Selling biedt de mogelijkheid tot het vastleggen van alle aangegane contracten. Bij ieder contract kunnen de contractkenmerken worden vastgelegd, zoals de ingangsdatum van het contract en de looptijd. Ook kunnen alle verplichtingen uit het contract op een flexibele manier worden overgenomen in contractmanagement. Er is daarbij geen beperking in het aantal en de eigenschappen van de contractkenmerken. Ook kunnen contracten hiërarchisch aan elkaar worden verbonden.

Installaties

Indien een contract betrekking heeft op geleverde goederen, bijvoorbeeld een machine, dan kunnen deze zogenaamde installaties inclusief hun kenmerken worden vastgelegd. Vervolgens kunnen ze worden gekoppeld aan bijvoorbeeld het onderhoudscontract. Zo kan vanuit de installatie worden gezien welk onderhoudsovereenkomst ervoor geldt. En vanuit de overeenkomst kan worden gezien welke installaties het betreft.

Planbare contractverplichtingen

Indien sprake is van vooraf planbare contractverplichtingen dan kunnen die vooraf gepland worden (bijvoorbeeld preventief onderhoud) en kunnen deze in Sofon vooraf worden toegewezen aan verantwoordelijke personen of rollen.

Niet-planbare contractverplichtingen

Indien sprake is van niet vooraf planbare verplichtingen  (bijvoorbeeld een reparatieverzoek), dan kunnen zogenaamde service calls worden vastgelegd en worden omgezet in een service-actie.

Lange termijn customer case file management

Bij complexere contracten – zoals hypotheken of collectieve pensioenen – ondersteunt Sofon het vastleggen en onderhouden van dossiers en dossierkenmerken. Zo kan worden vastgelegd hoe gehandeld moet worden als bepaalde veranderingen optreden en welke persoon of afdeling daarvoor verantwoordelijk is. Bij een hypotheek kan dit een verhuizing zijn, bij een pensioencontract het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dossiers, dossierkenmerken en bijbehorende workflows kunnen in Sofon door de gebruiker zelf volledig en flexibel worden gemodelleerd.