Opportunities, calculaties, prijzen, condities, offertes en contracten inzichtelijk en onder controle


Calculatie & Pricing

Calculatie

Prijzen calculeren met Sofon voor Calculatie en Pricing

Als specialist in uw vakgebied levert u vaak maatwerkoplossingen. Iedere klant is uniek, ieder project is uniek en daarom is ook uw oplossing steeds weer anders. Voor iedere order maakt u daarom elke keer weer een nieuwe calculatie of zelfs meerdere calculaties. Calculeren is vaak vakwerk en vraagt om specifieke kennis. En zelfs met deze kennis is het calculeren een arbeidsintensief proces.

Goede calculatieoplossingen

Goede calculatieoplossingen zijn schaars en daarom wordt de oplossing vaak gezocht in het bouwen van spreadsheets. Aanvankelijk biedt dat de flexibiliteit die in standaard software ontbreekt. Maar op den duur is onderhoud van spreadsheets te complex, te tijdrovend en te mensafhankelijk. Bovendien zijn er andere belangrijke nadelen aan spreadsheets verbonden, zoals de ondoorzichtige structuur, de onmogelijkheid van versiebeheer, gebrek aan meertaligheid of een onwerkbare integratie met documentgeneratie.

Complete en eenvoudig te onderhouden calculatiemodellen

Sofon biedt de flexibiliteit van spreadsheets, maar kent niet de nadelen ervan. Met Sofon bouwen uw specialisten zelfstandig complete calculatiemodellen die daarna eenvoudig door calculatie of verkoop te gebruiken zijn. Ook het onderhoud van de calculatiemodellen is eenvoudig en weinig arbeidsintensief. Versiebeheer wordt ondersteund en de Sofon-calculatiefunctionaliteit laat zich eenvoudig combineren met configuratie en meertalige documentgeneratie.

Pricing tools

Omdat het berekenen van verkoopprijzen vaak om meer flexibiliteit vraagt dan een CRM- of ERP-systeem kan bieden, worden hiervoor vaak externe oplossingen ingezet zoals spreadsheets. Dit levert echter vaak problemen op, zoals inconsistentie tussen CRM, ERP en de spreadsheets, het door elkaar gebruiken van verschillende spreadsheetversies en de gebruikelijke problemen met het onderhoud van spreadsheets.

Prijsstelling onder controle

Sofon biedt de mogelijkheid tot het centraal onderhouden van verkoopprijzen, waarbij Sofon in principe geen beperkingen kent in gewenste complexiteit en flexibiliteit van prijssystemen. Meerdere valuta, prijslijsten per productgroep, per product, staffelkortingen, combinatiekortingen, individuele prijsafspraken, toeslagen per land, regio en dergelijke kunnen met Sofon worden vastgelegd en onderhouden. Hierbij kunnen CRM, ERP en spreadsheets nog als input dienen, maar de distributie en het versiebeheer liggen bij Sofon waardoor deze volledig onder controle komen.

Verkoopprijzen

Bedrijven die maatwerk leveren, werken in de regel met verkoopprijzen gebaseerd op kostprijzen plus marge. Bedrijven die standaardproducten of modulaire producten leveren, werken in de regel met prijslijsten. Sofon ondersteunt beide systemen en kan deze ook combineren. Bijvoorbeeld wanneer sprake is van een modulair product met aanvullend maatwerk.