Winnende offertes

Download de gratis whitepaper over winnende offertes.
Gratis download

Heeft u een vraag?

Neem contact op


Guided Selling-oplossingen voor iedere organisatie die calculeert, offertes maakt of contracten sluit


Financiële dienstverlening

De grootste verschuivingen in de markt van financiële dienstverleners vinden in de regel plaats als wet- en regelgeving wordt veranderd. Nieuwe overheidsmaatregelen dwingen aanbieders van financiële diensten snel te reageren. Maar deze veranderingen bieden vaak ook grote commerciële kansen! Wie het eerste op de markt is met nieuwe producten én in staat is de daarop volgende aanvragen operationeel te verwerken, heeft de grootste kans tot het winnen van extra marktaandeel.

Versnel uw time-to-market

Sofon Guided Selling biedt generieke software waarmee u snel het volledige verkoopproces van uw (nieuwe) producten kunt ondersteunen. Met de Sofon-componenten realiseert u onder meer de offertesoftware, het beheer van acceptatie- en rekenregels, het genereren van offertes en polissen en de koppeling naar de backoffice. Zo bent u in staat om snel en volledig uw nieuwe product uit te rollen. De informatie die in zogenaamde Sofon-modellen wordt opgeslagen, kan door uw eigen productspecialisten worden onderhouden – of indien gewenst – door Sofon.

Benut uw kennis

Financiële producten zijn vaak complexe producten. Veel van de relevante kennis zit in hoofden van specialisten. En ook bij u verlaten deze specialisten de organisatie op een ongelegen tijdstip. Kennis die alleen in hoofden is opgeslagen, vormt daarom een risico voor uw organisatie. Daarnaast zijn goed gedocumenteerde regels, calculaties, afspraken en teksten de voorwaarden voor een snel, consistent en foutloos offerte- en contractproces.

In Sofon wordt alle relevante informatie zodanig vastgelegd dat ook niet-specialisten eenvoudig, snel en foutloos offertes en contracten kunnen samenstellen.

Operational Excellence

Geen financiële dienstverlener ontkomt aan de noodzaak tot het nemen van maatregelen waarmee de efficiency van de dagelijkse transactieverwerking verbetert en de kosten worden verlaagd. De inzet van specialisten voor het offerte- en orderproces, dubbele invoer van gegevens en correcties achteraf veroorzaken vaak nodeloze kosten en risico’s.

Met de inzet van Sofon wordt het offerte- en orderproces eenvoudiger, sneller en van betere kwaliteit. Controle van de invoer vindt direct plaats en niet achteraf. Autorisatieprocedures verlopen eenvoudiger. Dubbele invoer wordt overbodig. Zo draagt Sofon significant bij aan Operational Excellence in de frontoffice van financiële dienstverleners.

Ketenintegratie

Als onderdeel van het vereenvoudigen en versnellen van het verkoopproces en het verlagen van de verkoopkosten, zoeken financiële dienstverleners naar mogelijkheden om het aantal stappen in de keten te verminderen. Nu internet voor iedereen gemeengoed is geworden, ligt het voor de hand om dit medium beter te benutten voor communicatie met intermediairs of eindklanten.

Sofon maakt het mogelijk om offertes en complete polisaanvragen samen te stellen via internet. Zowel via een portal voor uw intermediairs, als op de website voor uw eindklanten. De generieke software van Sofon stelt u in staat om met één applicatie verschillende producten aan te bieden. Dit geldt voor bestaande en voor nieuwe producten.